Νομισματοκοπείο: Κοινό των Χαλκιδέων
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 15 από συνολικά 15
Σημείο εύρεσης
Olynthus, Macedonia
Αποθέτης
421 B.C.
Ανεύρεση
1931
Περιγραφή
19 coins
Παραπομπή
Robinson, Olynthus VI, pp. 13-4, illus., Robinson-Clement, Olynthus IX, pp. 173-6, illus. (hd. V)
Σημείο εύρεσης
Aidhonokhorion, c. 10 km. WNW of Amphipolis, Macedonia
Αποθέτης
400 B.C.-375 B.C.
Ανεύρεση
1936
Περιγραφή
100 coins
Σημείο εύρεσης
Olynthus, Macedonia
Αποθέτης
379 B.C.
Ανεύρεση
1934
Περιγραφή
9 coins
Παραπομπή
Robinson-Clement, Olynthus IX, pp. 177-9, illus. (hd. VII)
Σημείο εύρεσης
Olynthus
Αποθέτης
379 B.C.
Ανεύρεση
1934
Περιγραφή
9 coins
Παραπομπή
Robinson-Clement, Olynthus IX, pp. 176-7, illus. (hd. VI)
Σημείο εύρεσης
Chalcidice, Macedonia
Αποθέτης
358 B.C.-348 B.C.
Ανεύρεση
1936
Περιγραφή
10 coins
Παραπομπή
Lemerle, BCH 1936, p. 454
Σημείο εύρεσης
Chalcidice , Macedonia
Αποθέτης
348 B.C.
Ανεύρεση
1935
Περιγραφή
5+ coins
Αποθέτης
348 B.C.
Περιγραφή
34 coins
Παραπομπή
Robinson, Olynthus VI, pp. 12-3, illus., Robinson-Clement, Olynthus IX, pp. 171-3, illus. (hd. IV), Schwabacher, AJA 1938, pp. 74-6 (authenticity of 6 Dikaios tetradr.)
Σημείο εύρεσης
Olynthus
Αποθέτης
348 B.C.
Ανεύρεση
1931
Περιγραφή
46 coins
Παραπομπή
Robinson-Clement, Olynthus IX, pp. 183-5, illus. (hd. IX)
Σημείο εύρεσης
Olynthus
Αποθέτης
348 B.C.
Ανεύρεση
1934
Περιγραφή
84 coins
Παραπομπή
Robinson-Clement, Olynthus IX, pp. 186-90, illus. (hd. X)
Σημείο εύρεσης
Olynthus
Αποθέτης
348 B.C.
Ανεύρεση
1934
Περιγραφή
75 coins
Παραπομπή
Robinson-Clement, Olynthus IX, pp. 179-83, illus. (hd. VIII)
Σημείο εύρεσης
Olynthus
Αποθέτης
348 B.C.
Ανεύρεση
1928
Περιγραφή
35 coins
Παραπομπή
Robinson, Olynthus III, pp. 12 ff., illus., Robinson-Clement, Olynthus IX, pp. 167-8, illus. (hd. II)
Σημείο εύρεσης
Olynthus
Αποθέτης
348 B.C.
Ανεύρεση
1931
Περιγραφή
63 coins
Παραπομπή
Robinson, Olynthus VI, pp. 11-2, illus., Robinson-Clement, Olynthus IX, pp. 168-71, illus. (hd. III)
Σημείο εύρεσης
Olynthus
Αποθέτης
348 B.C.
Ανεύρεση
1934
Περιγραφή
34 coins
Παραπομπή
Robinson-Clement, Olynthus IX, pp. 193-4 (hd. II AE)
Σημείο εύρεσης
Olynthus
Αποθέτης
348 B.C.
Ανεύρεση
1934
Περιγραφή
12 coins
Παραπομπή
Robinson-Clement, Olynthus IX, pp. 195-6 (hd. III AE)
Σημείο εύρεσης
Kalamaria, near Thessalonica, Macedonia
Αποθέτης
340 B.C.-335 B.C.
Ανεύρεση
1963
Περιγραφή
240 coins
Παραπομπή
Varoucha, A Delt 1964, Chronika, p. 8, illus.
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 15 από συνολικά 15

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date