Νομισματοκοπείο: Λιέιδα
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 2 από συνολικά 2
Σημείο εύρεσης
Tivisa, 30 km. NE of Tortosa
Αποθέτης
200 B.C.
Ανεύρεση
1913
Περιγραφή
29 coins
Παραπομπή
Crawford, RRCH 94, Gomez-Moreno, Misceláneas (Madrid, 1949), pp. 178-9, illus., Raddatz, Schatzfunde, pp. 258-9, illus. (= Tivisa hoard I), Villaronga, MHC (forthcoming), de Guadan, Numisma 16 (1955), p. 17; MPER, pp. 126-31
Σημείο εύρεσης
Drieves (= Driebes), 50 km. SE of Madrid
Αποθέτης
200 B.C.
Ανεύρεση
1940
Περιγραφή
18 coins
Παραπομπή
Allen, NC 1969, pp. 40, 62-3, Crawford, RRCH 107, Millán, in San Valereo Aparisi, El tesero preimperial de plata de Drieves (Minist. Educ. Nacional Com. general de excavaciones arqueologicas, Informes y Memorias 9, Madrid, 1945), pp. 36-9, illus., Raddatz, Schatzfunde, pp. 210-22, illus., Villaronga, GacNum 9 (1968), pp. 24-5; MHC (forthcoming), de Guadan, Numisma 16 (1955), p. 19; MPER, pp. 150-3
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 2 από συνολικά 2

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date