Νομισματοκοπείο: Macedonia, First Region
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 59
Σημείο εύρεσης
Sitichoro, near Pharsalus, Thessaly
Αποθέτης
168 B.C.-167 B.C.
Ανεύρεση
1968
Περιγραφή
2500-3000 coins
Παραπομπή
Oeconomides, ArchEph 1970, pp. 13-26, illus. (the Volos and Thessalonica lots)
Σημείο εύρεσης
Macedonia
Αποθέτης
150 B.C.
Ανεύρεση
1962
Περιγραφή
48 coins
Παραπομπή
Thompson, ANSMN 12 (1966), pp. 57-63, illus. (Lot A), Varoucha, A Delt 1963, Chronika, p. 4, illus. (Lot B)
Σημείο εύρεσης
Gaber, near Sofia, Bulgaria
Αποθέτης
150 B.C.-125 B.C.
Ανεύρεση
1960
Περιγραφή
AR: 3 coins noted in IGCH in addition to 1 [uncertain], which has been counted as 1. Then, the total count comes to at least 4 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 26 (1963), p. 257
Σημείο εύρεσης
Krusevo, Gabrovo district, Bulgaria
Αποθέτης
150 B.C.-125 B.C.
Ανεύρεση
1959
Περιγραφή
70 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 25 (1962), p. 230
Σημείο εύρεσης
Krasno gradiste, c. 45 km. W of Veliko Târnovo, Bulgaria
Αποθέτης
150 B.C.-125 B.C.
Ανεύρεση
1954
Περιγραφή
37 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 20 (1955), p. 610
Σημείο εύρεσης
Novgrad, c. 30 km. SW of Ruse, Bulgaria
Αποθέτης
150 B.C.-125 B.C.
Ανεύρεση
1958
Περιγραφή
110 coins
Παραπομπή
Dimova, Arkheologliia 1-2 (1959), pp. 81-4, illus., Gerasimov, BIAB 25 (1962), p. 227
Σημείο εύρεσης
Slatina, c. 12 km. N of Loveč, Bulgaria
Αποθέτης
150 B.C.-125 B.C.
Ανεύρεση
1963
Περιγραφή
12+ coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 27 (1964), p. 243
Σημείο εύρεσης
Rakita, c. 35 km. S. of Pleven, Bulgaria
Αποθέτης
150 B.C.-125 B.C.
Ανεύρεση
1965
Περιγραφή
22 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 30 (1967), p. 189
Σημείο εύρεσης
Gorni Dâbnik, 20 km. SW of Pleven, Bulgaria
Αποθέτης
150 B.C.-125 B.C.
Ανεύρεση
1958
Περιγραφή
12 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 25 (1962), p. 225
Σημείο εύρεσης
Jasen, c. 10 km. W of Pleven, Bulgaria
Αποθέτης
150 B.C.-125 B.C.
Ανεύρεση
1966
Περιγραφή
20 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 30 (1967), p. 190
Σημείο εύρεσης
Koilovici, 15 km. NE of Pleven, Bulgaria
Αποθέτης
150 B.C.-125 B.C.
Ανεύρεση
1951
Περιγραφή
6+ coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 18 (1952), p. 404
Σημείο εύρεσης
Novae, near Svistov, NE of Pleven, Bulgaria
Αποθέτης
150 B.C.-125 B.C.
Ανεύρεση
1958
Περιγραφή
40 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 25 (5962), p. 228
Σημείο εύρεσης
Bozurica, near Pleven, Bulgaria
Αποθέτης
150 B.C.-125 B.C.
Ανεύρεση
1951
Περιγραφή
16 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 18 (1952), p. 403
Σημείο εύρεσης
Gortalovo, near Pleven, Bulgaria
Αποθέτης
150 B.C.-125 B.C.
Ανεύρεση
1951
Περιγραφή
14 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 28 (1952), p. 404
Σημείο εύρεσης
Ralevo, Pleven district, Bulgaria
Αποθέτης
150 B.C.-125 B.C.
Ανεύρεση
1940
Περιγραφή
17 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 14 (1940-2), p. 284
Σημείο εύρεσης
Riben, Pleven district, Bulgaria
Αποθέτης
150 B.C.-125 B.C.
Ανεύρεση
1951
Περιγραφή
22 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 18 (1952), p. 404
Σημείο εύρεσης
Nikolaevo, Pleven district, Bulgaria
Αποθέτης
150 B.C.-125 B.C.
Ανεύρεση
1948
Περιγραφή
18+ coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 17 (1950), p. 324
Σημείο εύρεσης
Lipnica, c. 32 km. S of Vraca, Bulgaria
Αποθέτης
150 B.C.-125 B.C.
Ανεύρεση
1947
Περιγραφή
8 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 17 (1950), p. 321
Σημείο εύρεσης
Banja, c. 30 km. W of Vraca, Bulgaria
Αποθέτης
150 B.C.-125 B.C.
Ανεύρεση
1909
Περιγραφή
44 coins
Παραπομπή
Filow, BSAB 1 (1910), p. 224, JDAI 191, p. 403
Σημείο εύρεσης
Kameno pole, c. 40 km. E of Vraca, Bulgaria
Αποθέτης
150 B.C.-125 B.C.
Ανεύρεση
1964
Περιγραφή
AR. Pot hoard: Uncertain count noted in IGCH including 1 [uncertain], which has been counted as 1. Then, the total count comes to 1 coin of a group of at least 2+ coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 28 (1965), p. 248
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 59

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date