عوامل تصفية البحثنتائج الخريطة

المكان:
عرض سجلات من (1) إلى (20) من إجمالى النتائج (96) بالكامل
مكان اكتشاف القطعة
Athens
مكان الحفظ
525 B.C.-515 B.C.
الاكتشاف
1788
التوصيف
26+ coins
مرجع
Beulé, Les monnaies d'Athènes (Paris, 1858), pp. 15-6, 30-1, Cousinéry, Voyage dans la Macédoine II (Paris, 1831), pp. 123, 128-9, (line drawings of some types), Köhler, AM 1884, p. 358, Mionnet II (1807), pp. 112-3, Mommsen, Hist. de la monnaie romaine I (Paris, 1865), p. 72, note 1, Seltman, Athens, p. 146
مكان اكتشاف القطعة
Euboea
مكان الحفظ
530 B.C.-510 B.C.
الاكتشاف
1935
التوصيف
6 coins
مكان اكتشاف القطعة
Eleusis (E. of Telesterion), Attica
مكان الحفظ
520 B.C.-500 B.C.
الاكتشاف
1883
التوصيف
7-8 coins
مرجع
Köhler, AM 1884, pp. 357-8, Seltman, Athens, p. 146
مكان اكتشاف القطعة
Eretria, Euboea
مكان الحفظ
500 B.C.-480 B.C.
الاكتشاف
1870
التوصيف
AR: Uncertain count noted in IGCH including 3 [uncertain], which each has been counted as 1. Then, the total count comes to at least 3 coins
مرجع
Köhler, AM 1884, pp. 355-7
مكان اكتشاف القطعة
Pascha, SW of Cyme, Euboea
مكان الحفظ
500 B.C.-480 B.C.
الاكتشاف
1883
التوصيف
c. 100? AR: 84-85 coins noted in IGCH in addition to 2 [uncertain], which each has been counted as 1. Then, the total count comes 86-87 coins
مرجع
Köhler, AM 1884, pp. 354 ff. (saw 22+), Seltman, Athens, p. 146, Starr, Athenian Coinage, p. 5, note 13; p. 89
مكان اكتشاف القطعة
Isthmia, near Corinth
مكان الحفظ
480 B.C.
الاكتشاف
1954
التوصيف
135 coins
مرجع
Broneer, Hesperia 1955, pp. 135-6, some illus.
مكان اكتشاف القطعة
Carystus , Euboea
مكان الحفظ
370 B.C.-330 B.C.
الاكتشاف
1860
التوصيف
15 coins
مكان اكتشاف القطعة
Peloponnesus
مكان الحفظ
350 B.C.-325 B.C.
الاكتشاف
1954
التوصيف
25 coins
مكان اكتشاف القطعة
Arta (and. Ambracia) environs, Epirus
مكان الحفظ
350 B.C.-325 B.C.
الاكتشاف
1955
التوصيف
62 coins
مكان اكتشاف القطعة
Kyparissia, Messenia
مكان الحفظ
327 B.C.
الاكتشاف
1892-1893
التوصيف
35 coins
مرجع
Newell, NNM 3 (1921), 21 pp., illus.
مكان اكتشاف القطعة
Lamia district (village of St. Theodore), Thessaly
مكان الحفظ
310 B.C.-300 B.C.
الاكتشاف
1901-1902
التوصيف
112 coins
مرجع
Keramopoullos, ArchEph 1903, p. 101, Newell, Demetrius, p. 134, note 5; p. 168, note 13 (burial date c. 308-290 B.C.), Robert, Études, p. 191, Svoronos, Athènes, pl. 27, 1-34
مكان اكتشاف القطعة
S. Maura, Leucas, Acarnania
مكان الحفظ
330 B.C.-300 B.C.
الاكتشاف
1847-1847
التوصيف
140 coins
مكان اكتشاف القطعة
Dyrmish, c. 20 km. SE of Sarandë, Albania
مكان الحفظ
300 B.C.
الاكتشاف
1960
التوصيف
72 coins
مكان اكتشاف القطعة
Peloponnesus
مكان الحفظ
310 B.C.-290 B.C.
الاكتشاف
1935
التوصيف
478+ coins
مرجع
BCH 1938, p. 447, Robert, Études, p. 194
مكان اكتشاف القطعة
Thessaly
مكان الحفظ
300 B.C.-270 B.C.
الاكتشاف
1966
التوصيف
11+ coins
مكان اكتشاف القطعة
Anthoupolis, Attica
مكان الحفظ
300 B.C.-270 B.C.
الاكتشاف
1961
التوصيف
8 coins
مرجع
Varoucha, BCH 1962, p. 422
مكان اكتشاف القطعة
Cephallenia
مكان الحفظ
300 B.C.-275 B.C.
الاكتشاف
1935
التوصيف
352-400 coins
مرجع
AA 1936, pp. 120-1 (list of Athens acquisitions)
مكان اكتشاف القطعة
Eretria environs, Euboea
مكان الحفظ
275 B.C.-250 B.C.
الاكتشاف
1935
التوصيف
260 coins
مرجع
Wallace, NNM 134 (1956), p. 53, no. 6
مكان اكتشاف القطعة
Athens (Agora)
مكان الحفظ
275 B.C.-250 B.C.
الاكتشاف
1940
التوصيف
94 coins
مرجع
Thompson, Hesperia 1942, pp. 223-4
مكان اكتشاف القطعة
Phayttus, near Tricca, Thessaly
مكان الحفظ
264 B.C.-240 B.C.
الاكتشاف
1956
التوصيف
65 coins
مرجع
Franke, AA 1958, pp. 38-62, illus., Varoucha, BCH 1957, pp. 497-8, illus. (4 coins)
عرض سجلات من (1) إلى (20) من إجمالى النتائج (96) بالكامل

خيارات البيانات

AtomKMLCSVVisualize

المكان

تحسين النتائج

Hoard

محتويات

Closing Date