Περιοχή:
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 48
Σημείο εύρεσης
Byblus (mod. Jebail), Phoenicia
Αποθέτης
309 B.C.-308 B.C.
Ανεύρεση
1931
Περιγραφή
141 coins
Παραπομπή
Bellinger, Berytus 1950-1, pp. 37-49 (140 spec.), illus., Dunand, Fouilles de Byblos I, 1926-1932 (Paris, 1937-9), pp. 409-52, nos. 6309-6449, illus., Le Rider, CIN 1961. Relazioni, p. 71, Naster, INCJ, pp. 5, 10
Σημείο εύρεσης
Aleppo (anc. Beroea), Cyrrhestica
Αποθέτης
305 B.C.
Ανεύρεση
1893
Περιγραφή
3000+ coins
Παραπομπή
Newell, Tyrus, p. 10; Sidon-Ake, p. 58, Voetter, A manuscript account of find in Vienna Cabinet. Transscript of this MS by E. T. Newell at ANS (949 spec.)
Σημείο εύρεσης
Beirut (anc. Berytus)
Αποθέτης
300 B.C.
Ανεύρεση
1964
Περιγραφή
27+ coins
Σημείο εύρεσης
Seleuceia Pieria, Seleucis
Αποθέτης
250 B.C.
Ανεύρεση
1932-1939
Περιγραφή
12 coins
Παραπομπή
Waage, Antioch on the Orontes, IV.2 (Princeton, 1952), p. 74, no. 788; p. 75, no. 789; p. 90, nos. 961, 964-5, 969-74
Σημείο εύρεσης
Dniye, near Safita (Pereia of Aradus), N. Phoenicia
Αποθέτης
190 B.C.
Ανεύρεση
1952
Περιγραφή
41 coins
Παραπομπή
Seyrig, Trésors du Levant (in press)
Σημείο εύρεσης
Saida (anc. Sidon), Phoenicia
Αποθέτης
246 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1949
Περιγραφή
38 coins
Παραπομπή
Seyrig, Trésors du Levant (in press) (2 tetradr. of Ptolemy I with ctmks.)
Σημείο εύρεσης
Madaba (anc. Madeba), c. 30 km. S of Amman
Αποθέτης
146 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1919
Περιγραφή
6+ coins
Παραπομπή
Jenkins, INCJ, p. 69, note 26 (latest coin Ptolemy VI, not Ptolemy V as stated)
Σημείο εύρεσης
Khan el-Abde (anc. Orthosia), c. 15 km. N of Tripolis, Phoenicia
Αποθέτης
138 B.C.-115 B.C.
Ανεύρεση
1938
Περιγραφή
118+ coins
Παραπομπή
Cavaignac, RN 1951, pp. 131 ff., Seyrig, NNM 119 (1950), pp. 1-23, illus.
Σημείο εύρεσης
Demanhur (mod. Damanhûr; anc. Dime-n-Hor = Hermopolis parva)
Αποθέτης
318 B.C.
Ανεύρεση
1905
Περιγραφή
8000+ coins
Παραπομπή
(Elder) Collection of Coins of Alexander the Great, 300 illus., AA 1907, p. 160, May, NC 1952, pp. 1-18, illus., Mosser, NNM 97 (1941), nos. 18-52, illus., Newell, Reattribulion, pp. 34-62, illus.; Sidon-Ake, p. 57, illus.; NNM 19 (1923), illus. (4826 specimens listed; details of further 1062 noted by Newell subsequently, in ANS file, See pp. 146-7 for citation of Dattari for presence of Ptolemy I specimens); Tarsos. p. 109, illus., Num 1909, p. 9, Torrey, NNM 77 (1937), illus.
Σημείο εύρεσης
Egypt
Αποθέτης
318 B.C.
Ανεύρεση
1893
Περιγραφή
44 coins
Παραπομπή
Dutilh, AN 1895, pp. 73-92 (esp. p. 73, table A, Muller nos.; some illus.
Σημείο εύρεσης
Mit Ya-ish, 10 km. S of Mit GhamrZifta, near anc. Leontopolis
Αποθέτης
315 B.C.
Ανεύρεση
1954
Περιγραφή
200 coins
Σημείο εύρεσης
Abu Hommos, 40 km. SE of Alexandria
Αποθέτης
311 B.C.-310 B.C.
Ανεύρεση
1919
Περιγραφή
1000 coins
Παραπομπή
Brett, TING, p. 26, illus., Newell, Tyrus, p. 10; Nuns 1924, p. 301
Σημείο εύρεσης
Egypt
Αποθέτης
310 B.C.
Ανεύρεση
1912
Περιγραφή
20 coins
Σημείο εύρεσης
Egypt
Αποθέτης
310 B.C.
Ανεύρεση
1894
Περιγραφή
79+ coins
Παραπομπή
Dutilh, AN 1895, pp. 73-92 (esp. pp. 74-5, tables B, C, D; refs. to Müller, illus.), Svoronos, Ptolemies 4, p. 401, nos. 6, 12
Σημείο εύρεσης
Kuft (anc. Koptos), between Keneh and Luxor
Αποθέτης
310 B.C.-305 B.C.
Ανεύρεση
1875-1880
Περιγραφή
330+ coins
Παραπομπή
Jenkins, ANSMN 9 (1960), pp. 29-30 (summary of Oxford coins only), Newell, Tyrus, p. 10
Σημείο εύρεσης
Demanhur (mod. Damanhûr; anc. Dime-n-Hor = Hermopolis parva)
Αποθέτης
305 B.C.
Ανεύρεση
1906
Περιγραφή
2000 coins
Παραπομπή
Babelon, Traité I.1, p. 23, Dutilh, JIAN 1898, pp. 153-6, Mowat, RN 1906, p. 294 ("aux environs de Damanhour")
Σημείο εύρεσης
Egypt
Αποθέτης
300 B.C.
Ανεύρεση
1912
Περιγραφή
34 coins
Σημείο εύρεσης
Phacous (= Fâqus), 30 km. NE of Zagazig
Αποθέτης
283 B.C.
Ανεύρεση
1956
Περιγραφή
2400 coins
Παραπομπή
Jenkins, ANSMN 9 (1960), pp. 17-37, illus.
Σημείο εύρεσης
Toukh el Garmous
Αποθέτης
260 B.C.
Ανεύρεση
1905
Περιγραφή
160 AV, ? AR. Found in chamber 1 of temple treasury with gold ornaments and silver vessels (cf. nos. 1679, 1729): 108 AV coins noted in IGCH (Added 52 coins to this group) in addition to 1 [uncertain], which has been counted as 1. Then, the total count comes to at least 161 coins
Παραπομπή
AA 1906, p. 135, Bulletin de l'Art ancien et moderne 1905, p. 326, Comptes-rendus de l'Academie des Inscriptions 1905, p. 535, Eddé, Boll. di Num. 1905, pp. 129 (= Yehia hoard), 141, Edgar, ASA 1906, pp. 205-11, L'Illustration Jan./1906, p. 63, Maspero, JDébats 359 (1905), Milne, JEA 1941, pp. 135-7 (Svoronos references for 108 specimens), RN 1906, p. 76, Rostovtzeff, SEH, pp. 374, 390 (illus. of gold ornaments), Svoronos, Ptolemies 4, pp. 404-15, nos. 181-715A
Σημείο εύρεσης
Saqqara, near Memphis, 20 km. S of Cairo
Αποθέτης
260 B.C.
Ανεύρεση
1968
Περιγραφή
28 coins
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 48

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date