Περιοχή:
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 133
Σημείο εύρεσης
Pontoleibade-Kilkis, Macedonia
Αποθέτης
280 B.C.
Ανεύρεση
1961
Περιγραφή
114+ coins
Παραπομπή
Varoucha, BCH 1962. pp. 418-21 (three hds.)
Σημείο εύρεσης
Jabukovac, 20 km. NW of Negotin, S. Serbia, Yugoslavia
Αποθέτης
280 B.C.
Ανεύρεση
1920-1920
Περιγραφή
29 coins
Παραπομπή
Vucković-Todorović, Starinar 20 (1969), pp. 391403, illus.
Σημείο εύρεσης
Prilepec, 5 km. SW of Prilep, S. Yugoslavia
Αποθέτης
280 B.C.
Ανεύρεση
1950
Περιγραφή
208+ coins
Παραπομπή
Vucković-Todorović, Glasnik Muz-KonzDrustMakedonja I. 12 (1958), pp. 213-54, illus.
Σημείο εύρεσης
Pergi, near Serres, Macedonia
Αποθέτης
250 B.C.-230 B.C.
Ανεύρεση
1955
Περιγραφή
386 coins
Παραπομπή
Varoucha, BCH 1957, p. 497, illus.
Σημείο εύρεσης
Zemun, on the Save River opp. Belgrade, Yugoslavia
Αποθέτης
220 B.C.
Ανεύρεση
1924
Περιγραφή
195+ coins
Παραπομπή
Hunter, ANSMN 13 (1967), pp. 17-40, illus., Newell, WSM, p. 187, Pink, Münzprägung der Ostkelten, p. 61, Saria, NZ 1927, p. 11
Σημείο εύρεσης
Greece, northern
Αποθέτης
310 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1966-1966
Περιγραφή
350 coins
Σημείο εύρεσης
Malko Topolovo, c. 30 km. SE of Plovdiv, Bulgaria
Αποθέτης
285 B.C.-275 B.C.
Ανεύρεση
1940
Περιγραφή
96+ coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 14 (1940-2), p. 283
Σημείο εύρεσης
Anadol (now Domanskoe), Reni raion, (46, 74) Odessa oblast, Ukraine
Αποθέτης
228 B.C.-220 B.C.
Ανεύρεση
1895
Περιγραφή
1200 coins
Παραπομπή
DAK 1895, p. 21, OAK 1895 (publ. 1897), p. 53, Pridik, IAK 3 (1902), pp. 58-92, illus. (lists 979 coins); IAK 7 (1903), p. 100, Seyrig, RN 1969, pp. 36-45
Σημείο εύρεσης
Bairakli, Izmir (anc. Smyrna), Ionia
Αποθέτης
500 B.C.-490 B.C.
Ανεύρεση
1951
Περιγραφή
20 coins
Παραπομπή
JHS 1952, p. 106, Robinson, NC 1958, p. 188; 1960, pp. 31-3, illus., Schlumberger, I: argent grec, p. 6, no. 2
Σημείο εύρεσης
Asia Minor, western
Αποθέτης
480 B.C.
Ανεύρεση
1961
Περιγραφή
64 coins
Σημείο εύρεσης
Asia Minor, southern, Cilician-Pamphylian border
Αποθέτης
480 B.C.
Ανεύρεση
1961-1961
Περιγραφή
38 coins
Παραπομπή
Robinson, NC 1961, pp. 107-17, illus.
Σημείο εύρεσης
Çal dag, near Sart (anc. Sardes)
Αποθέτης
470 B.C.
Ανεύρεση
before 1945
Περιγραφή
2000 coins
Παραπομπή
Noe, NNM 136 (1956), pp. 23-44, illus., Robinson, NC 1947, p. 173-4; 1958, pp. 187 ff.
Σημείο εύρεσης
Vourla (now Urla; anc. Clazomenae), Ionia
Αποθέτης
410 B.C.-400 B.C.
Ανεύρεση
1875
Περιγραφή
90 coins
Παραπομπή
Greenwell, NC 1887, pp. 41-2, Head, NC 1876, pp. 277-98, illus.; 1877, pp. 169-76, illus., Regling, ZfN 1931, p. 25
Σημείο εύρεσης
Izmir (anc. Smyrna) region, Ionia
Αποθέτης
400 B.C.
Ανεύρεση
1948-1949
Περιγραφή
271 coins
Παραπομπή
Noe, NNM 136 (1956), pp. 1-22, illus.
Σημείο εύρεσης
Durasalar, near Bigadiç (anc. Abbaitis), Mysia
Αποθέτης
390 B.C.
Ανεύρεση
1956
Περιγραφή
111 coins
Παραπομπή
Artuk, Istanbul ArchhMüzYilligi 1958, p. 85, Barron, Samos, pp. 116 f.
Σημείο εύρεσης
Calymna
Αποθέτης
335 B.C.
Ανεύρεση
1823
Περιγραφή
10000? AR: 1 coin noted in IGCH in addition to 16 [uncertain], which each has been counted as 1. Added 9983 coins to the hoard contents. Then, the total count comes to 10000? coins
Παραπομπή
Borrell, NC 1846-7, pp. 165 f., Schlumberger, L'argent grec, p. 6, no. 4, Six, NC 1877, p. 81
Σημείο εύρεσης
Pirli bey, c. 55 km. E of Aydin, S of (819) the Büyük Menderes in anc. Caria
Αποθέτης
500 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1870-1870
Περιγραφή
1000+ coins
Παραπομπή
Sibilian, NZ 1870, p. 333
Σημείο εύρεσης
Ionia
Αποθέτης
400 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1915
Περιγραφή
55 coins
Παραπομπή
Milne, NC 1916, pp. 1-12, illus., Schlumberger, L'argent grec, p. 6
Σημείο εύρεσης
Izmir region, Ionia
Αποθέτης
400 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1930-1930
Περιγραφή
149 coins
Παραπομπή
Schlumberger, L'argent grec, p. 6, no. 1
Σημείο εύρεσης
Miletopolis, Mysia
Αποθέτης
400 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1919-1919
Περιγραφή
12+ coins
Παραπομπή
Hill, JHS 1919, p. 124, Schlumberger, L'argent grec, p. 6
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 133

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date