Περιοχή:
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 34 από συνολικά 34
Σημείο εύρεσης
Las Ansies, 30 km. NW of Gerona
Αποθέτης
200 B.C.
Ανεύρεση
1872
Περιγραφή
137 coins
Παραπομπή
Crawford, RRCH 104, Pujol y Camps, MNE 1872-3, pp. 170-83, Villaronga, GacNum 9 (1968), pp. 24-5, Zobel y Zangroniz, MNE 1877-9, pp. 138-9, 217, de Guadan, Numisma 16 (1955), p. 15; MPER, pp. 98-103
Σημείο εύρεσης
Ullastret, 20 km. E of Gerona
Αποθέτης
195 B.C.
Ανεύρεση
1964
Περιγραφή
54 coins
Παραπομπή
Maluquer-Oliva, Pyrenae 1965, pp. 85-123, illus.
Σημείο εύρεσης
Puig Castellar, Barcelona prov.
Αποθέτης
195 B.C.
Ανεύρεση
1940
Περιγραφή
200 coins
Παραπομπή
Beltran y Villagrasa, Ampurias 1945-6, pp. 311-5, Maluquer-Oliva, Pyrenae 1965, pp. 115-22, Pericot, Ampurias 1943, p. 202; 1944, p. 323, illus., de Guadan, MPER, pp. 144-50
Σημείο εύρεσης
Gerona
Αποθέτης
195 B.C.
Ανεύρεση
1850
Περιγραφή
AR: Uncertain count noted in IGCH including 2 [uncertain], which each has been counted as 1. Then, the total count comes to 2 coins of a group of at least 2+ coins
Παραπομπή
Amoros, MEAD, pp. 50-1, Delgado, MAE III, p. 195, de Guadan, Numisma 16 (1955), pp. 13-4; MPER, pp. 75-6
Σημείο εύρεσης
Segaró (= S. Agarro), 20 km. WSW of Figueras
Αποθέτης
100 B.C.
Ανεύρεση
1880
Περιγραφή
1015+ coins
Παραπομπή
Amoros, Dracmes, pp. 27-32, Beltran y Villagrasa, Ampurias 1945-6, pp. 304-8, Crawford, RRCH 180, Pujol y Camps, Revista de Ciencias Historicas 3 (1881), pp. 142-62 (873 specimens studied), Zobel y Zangroniz, MonatsbBerlin 1881, p. 809, de Guadan, Numisma 16 (1955), pp. 15-6; MPER, pp. 103-9
Σημείο εύρεσης
Cartella, c. 15 km. E of Figueras
Αποθέτης
200 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1867
Περιγραφή
30+ coins
Παραπομπή
Amoros, Dracmes, p. 33, Zobel y Zangroniz, MNE 1877-9, pp. 137-8, de Guadan, Numisma 16 (1955), p. 15; MPER, pp. 88-90
Σημείο εύρεσης
Pedreguer, 5 km. SW of Denia, Spain
Αποθέτης
200 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1952
Περιγραφή
100 coins
Παραπομπή
Martin, Saitabi 18 (1968), p. 49
Σημείο εύρεσης
Xarraca, Ibiza
Αποθέτης
200 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1891
Περιγραφή
402 coins
Παραπομπή
Roman y Calvet, IPyth, p. 167, illus.
Σημείο εύρεσης
C'an Juan d'en Cauna, Ibiza
Αποθέτης
200 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1967
Περιγραφή
121 coins
Παραπομπή
Almagro Gorbea, Excavaciones arqueologicas en Ibiza (Excavaciones arqueologicas en España 56, Madrid, 1967), pp. 12-23, illus., Villaronga, GacNum 14 (1969), p. 41
Σημείο εύρεσης
San Llop, near Gerona
Αποθέτης
100 B.C.
Ανεύρεση
1851
Περιγραφή
6+ coins
Παραπομπή
Amoros, Dracmes, p. 32, Beltran y Villagrasa, Ampurias 1945-6, pp. 303-4, Delgado, MAE III, p. 194, Zobel y Zangroniz, MNE 1877-9, p. 138 (Roman intrusive ?), de Guadan, Numisma 16 (1955), p. 14; MPER, pp. 76-8
Σημείο εύρεσης
La Barrocca, 20 km. NW of Gerona
Αποθέτης
80 B.C.
Ανεύρεση
1953
Περιγραφή
118 coins
Παραπομπή
Almagro Basch-Oliva Prat, NH 1960, pp. 145-69, illus., Crawford, RRCH 178, de Guadan, MPER, pp. 164-7
Σημείο εύρεσης
Azaila, 50 km. SE of Saragossa
Αποθέτης
79 B.C.
Ανεύρεση
1920
Περιγραφή
740 coins
Παραπομπή
Beltran Martinez, Caesaraugusta 23-4 (1964), pp. 79-86, Beltran y Villagrasa, BASE 2 (1945), pp. 135-79, Cabré Aguilo, MNE 1921, no. 2, pp. 25-33, illus., Crawford, RRCH 220, Navascues, Las monedas hispanicas del Museo Arqueológico Nacional de Madrid II (Barcelona, 1971), pp. 37-56, illus., Ramagosa, Acta NUM 1971, pp. 79-81, Untermann, MM 1964, p. 121
Σημείο εύρεσης
Gerona
Αποθέτης
100 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1931
Περιγραφή
1087 coins
Σημείο εύρεσης
Purmany, Ibiza
Αποθέτης
100 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1906-1906
Περιγραφή
11+ coins
Παραπομπή
Roman y Calvet, IPyth, p. 28, illus.
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 34 από συνολικά 34

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date