Περιοχή:
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 61 έως 80 από συνολικά 131
Σημείο εύρεσης
Capua, S. Maria, Campania
Αποθέτης
280 B.C.
Ανεύρεση
1855
Περιγραφή
88 coins
Παραπομπή
Ruggiero, Degli scavi di antichita nelle prov. . . . Napoli, 1743-1876 (Naples, 1888), p. 325
Σημείο εύρεσης
Vibo Valentia (= Hipponium; formerly Monteleone), Bruttium
Αποθέτης
280 B.C.
Ανεύρεση
1927
Περιγραφή
70 coins
Παραπομπή
Catanuto, NSc 1932, pp. 393-4, Toraldo, NSc 1928, p. 240
Σημείο εύρεσης
Oria environs, 30 km. E of Taranto, Calabria
Αποθέτης
300 B.C.-281 B.C.
Ανεύρεση
1884
Περιγραφή
200+ coins
Παραπομπή
Evans, NC 1889, pp. 126-7, Stazio, AIIN 1965-7, pp. 56-7
Σημείο εύρεσης
Monacizzo, 25 km. SE of Taranto, Calabria
Αποθέτης
300 B.C.-280 B.C.
Ανεύρεση
1908
Περιγραφή
68 coins
Παραπομπή
Quagliati, AttiMemIIN 6 (1930), pp. 46-72, illus., Stazio, AIIN 1965-7, pp. 40-1
Σημείο εύρεσης
Lucania
Αποθέτης
280 B.C.
Ανεύρεση
1953
Περιγραφή
230+ coins
Σημείο εύρεσης
South Italy
Αποθέτης
280 B.C.
Ανεύρεση
1969
Περιγραφή
133+ coins
Σημείο εύρεσης
Scandale, 15 km. WNW of Croton, Bruttium
Αποθέτης
300 B.C.-270 B.C.
Ανεύρεση
1959
Περιγραφή
11 coins
Σημείο εύρεσης
Soverato, 25 km. S. of Catanzaro, Bruttium
Αποθέτης
300 B.C.-270 B.C.
Ανεύρεση
1914
Περιγραφή
32 coins
Παραπομπή
Currò Pisanò AIIN 1962-4, pp. 232-3 (accessioned at Syracuse in 1916, but at Reggio in 1969) (Lot A)
Σημείο εύρεσης
Mesagne, 10 km. SW of Brindisi, Calabria
Αποθέτης
300 B.C.-270 B.C.
Ανεύρεση
1907
Περιγραφή
137 coins
Παραπομπή
Breglia, AttiMemIIN 1934, p. 30
Σημείο εύρεσης
Gerace (anc. Locri)
Αποθέτης
275 B.C.
Ανεύρεση
1955-1973
Περιγραφή
36 coins
Σημείο εύρεσης
Torchiarolo, 15 km. S of Brindisi, Calabria
Αποθέτης
270 B.C.
Ανεύρεση
1926
Περιγραφή
1849 coins
Παραπομπή
Breglia, Memorie Reale Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti, Naples VI (1939), pp. 39-76, Crawford, RRCH 11, Stazio, AIIN 1965-7, pp. 41-4
Σημείο εύρεσης
Metaponto, Lucania
Αποθέτης
270 B.C.
Ανεύρεση
1910
Περιγραφή
85+ coins
Παραπομπή
Evans, NC 1918, pp. 133-54, illus., Sambon, Miscellanea Num. 1921, p. 33 with drawing of one coin, Stazio, AIIN 1965-7, pp. 48, 52-3, Vlasto, NC 1930, p. 110, for provenance
Σημείο εύρεσης
Taranto environs, Calabria
Αποθέτης
270 B.C.-260 B.C.
Ανεύρεση
1922
Περιγραφή
100 coins
Παραπομπή
Borelli, Miscellanea Num. 1922, pp. 4-7, 60 (Lot B = N. 1057), Vlasto, NC 1922, pp. 245-7 (Lot A = N. 1056)
Σημείο εύρεσης
Reggio, S. Caterina, Bruttium
Αποθέτης
270 B.C.-230 B.C.
Ανεύρεση
1913
Περιγραφή
179+ coins
Παραπομπή
Putorti, NSc 1913, pp. 153-4
Σημείο εύρεσης
Gerace (anc. Locri), Bruttium
Αποθέτης
270 B.C.-230 B.C.
Ανεύρεση
1959
Περιγραφή
30 coins
Σημείο εύρεσης
Gioia del Colle, 45 km. NW of Taranto, Apulia
Αποθέτης
270 B.C.-230 B.C.
Ανεύρεση
1936
Περιγραφή
17 coins
Παραπομπή
Scarfi, NSc 1962, p. 18
Σημείο εύρεσης
Parabita, 35 km. S of Lecce, Calabria
Αποθέτης
235 B.C.
Ανεύρεση
1948
Περιγραφή
184+ coins
Παραπομπή
Stazio, AIIN 1965-7, pp. 45-6
Σημείο εύρεσης
Motta S. Giovanni, 12 km. S of Reggio, Bruttium
Αποθέτης
211 B.C.-208 B.C.
Ανεύρεση
1950
Περιγραφή
113 coins
Παραπομπή
Crawford, RRCH 80, Procopio, AIIN 1954, pp. 58-9
Σημείο εύρεσης
Canosa di Puglia (anc. Canusium), 18 km. SW of Barletta, Apulia
Αποθέτης
211 B.C.-208 B.C.
Ανεύρεση
1911
Περιγραφή
128 coins
Παραπομπή
Cesano, RIN 1912, pp. 300-4, Crawford, RRCH 86, Mattingly, Essays Robinson, pp. 213, 217, Thomsen, ERC I, p. 102
Σημείο εύρεσης
Reggio, Bruttium
Αποθέτης
230 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1876
Περιγραφή
AE. Pot hoard: Uncertain count noted in IGCH including 1 [uncertain], which has been counted as 1. Then, the total count comes to 1 coin of a group of at least 2+ coins
Παραπομπή
NSc 1876, p. 95 (= 261)
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 61 έως 80 από συνολικά 131

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date