Περιοχή:
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 168
Σημείο εύρεσης
Sovata (formerly Szovâth), 107 km. ESE of Cluj, Rumania
Αποθέτης
150 B.C.-125 B.C.
Ανεύρεση
1863
Περιγραφή
12 coins
Παραπομπή
Kenner, AfÖG 32 (1865), p. 122
Σημείο εύρεσης
Cluj environs, Rumania
Αποθέτης
150 B.C.-125 B.C.
Ανεύρεση
1918-1918
Περιγραφή
12+ coins
Παραπομπή
Gold, NK 1922-3, p. 9, Mitrea, ED 10 (1945), p. 67
Σημείο εύρεσης
Samovodene, just N of Veliko Târnovo, Bulgaria
Αποθέτης
125 B.C.
Ανεύρεση
1933
Περιγραφή
75 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 8 (1934), p. 469; BullSocArch Varna 10 (1956), p. 74
Σημείο εύρεσης
Hotnica, c. 12 km. N of Veliko Târnovo, Bulgaria
Αποθέτης
125 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1961
Περιγραφή
63+ coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 26 (1963), p. 265
Σημείο εύρεσης
Vidrare, c. 70 km. NE of Sofia, Bulgaria
Αποθέτης
125 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1949
Περιγραφή
40 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 18 (1952), p. 400
Σημείο εύρεσης
Amara environs, c. 90 km. E of Bucharest, Rumania
Αποθέτης
125 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1933
Περιγραφή
8 coins
Παραπομπή
CNA 10 (1934), p. 52, Golescu, BulMuzMilitNat. 5 (1941-2), nos. 9-10, 53, Mitrea, ED 10 (1945), p. 50 (says 4 tetradr. of Alexander)
Σημείο εύρεσης
Vlasica, near Veliko Târnovo, Bulgaria
Αποθέτης
125 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1934
Περιγραφή
59 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 11 (1937), p. 315
Σημείο εύρεσης
Vârbovka, c. 25 km. W of Veliko Târnovo, Bulgaria
Αποθέτης
125 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1935
Περιγραφή
47 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 11 (1937), p. 317
Σημείο εύρεσης
Nedan, c. 10 km. N of Veliko Târnovo, Bulgaria
Αποθέτης
125 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1964
Περιγραφή
103 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 29 (1966), p. 212
Σημείο εύρεσης
Pibarica, Teteven district, SW of Loveć, Bulgaria
Αποθέτης
125 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1941
Περιγραφή
AR. A small hoard: Uncertain count noted in IGCH including 1 [uncertain], which has been counted as 1. Then, the total count comes to 1 coin of a group of at least 2+ coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 15 (1946), p. 237
Σημείο εύρεσης
Krusovica, c. 18 km. SW of Pleven, Bulgaria
Αποθέτης
125 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1912
Περιγραφή
85-90 coins
Παραπομπή
BSAB 6 (1916-8), p. 161
Σημείο εύρεσης
Zgalevo, c. 12 km. S of Pleven, Bulgaria
Αποθέτης
125 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1953
Περιγραφή
12+ coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 20 (1955), p. 606
Σημείο εύρεσης
Lzdzane, Svistov district, NE of Pleven, Bulgaria
Αποθέτης
125 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1937
Περιγραφή
150 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 12 (1938), p. 450
Σημείο εύρεσης
Nikolaevo, Pleven district, Bulgaria
Αποθέτης
125 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1934
Περιγραφή
40 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 8 (1934), p. 468
Σημείο εύρεσης
Bjala Slatina, 48 km. NE of Vraca, Bulgaria
Αποθέτης
125 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1903
Περιγραφή
74 coins
Παραπομπή
Mouchmov, BSAB 4 (1914), p. 272
Σημείο εύρεσης
Gradesnica, c. 30 km. N of Vraca, Bulgaria
Αποθέτης
125 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1952
Περιγραφή
60 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 20 (1955), p. 603
Σημείο εύρεσης
Osen, Vraca district, Bulgaria
Αποθέτης
125 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1951-1952
Περιγραφή
AR: Uncertain count noted in IGCH including 1 [uncertain], which has been counted as 1. Then, the total count comes to 1 coin of a group of at least 2+ coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 20 (1955), p. 604
Σημείο εύρεσης
Novo selo, Vraca district, Bulgaria
Αποθέτης
125 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1938
Περιγραφή
4 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 12 (1938), p. 454
Σημείο εύρεσης
Plumbuita (formerly Colentina), outskirts of Bucharest, Rumania
Αποθέτης
125 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1912
Περιγραφή
5000-6000 coins
Παραπομπή
Moisil, Cabinetul numismatic 1938-42, p. 10; Balcania 1944, p. 14, Romascanu, Tezaurul de la Colentina (Bucharest, 1932), illus. (3 coins)
Σημείο εύρεσης
Tartasesti, 26 km. NW of Bucharest, Rumania
Αποθέτης
125 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1910
Περιγραφή
AR: Uncertain count noted in IGCH including 1 [uncertain], which has been counted as 1. Then, the total count comes to 1 coin of a group of at least 2+ coins
Παραπομπή
Pârvan, Castrul de la Poiana (Bucharest, 1910), p. 121
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 168

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date