Περιοχή:
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 59
Σημείο εύρεσης
Epidaurus, Argolis
Αποθέτης
282 B.C.-240 B.C.
Ανεύρεση
1903
Περιγραφή
61 coins
Παραπομπή
Hackens, Antidorum W. Peremans, pp. 76-7, Keramopoullos, ArchEph 1903, pp. 98-114, illus., Newell, Demetrius, p. 165 (burial date), Svoronos, Athènes, pl. 32, 1-7
Σημείο εύρεσης
Boeotia, opposite Chalcis
Αποθέτης
250 B.C.
Ανεύρεση
1935
Περιγραφή
49 coins
Σημείο εύρεσης
Larissa environs, Thessaly
Αποθέτης
250 B.C.-225 B.C.
Ανεύρεση
1937-1938
Περιγραφή
591+ coins
Παραπομπή
Bellinger, CIN 1961. Atti (1965), pp. 57-60, Merker, ANSMN 9 (1960), pp. 41-2 (some discrepancies in figures), Varoucha, BCH 1938, p. 446 (Volos)
Σημείο εύρεσης
Sitichoro, near Pharsalus, Thessaly
Αποθέτης
168 B.C.-167 B.C.
Ανεύρεση
1968
Περιγραφή
2500-3000 coins
Παραπομπή
Oeconomides, ArchEph 1970, pp. 13-26, illus. (the Volos and Thessalonica lots)
Σημείο εύρεσης
Limani-Chersonisou, near Chersonesus, Crete
Αποθέτης
90 B.C.-80 B.C.
Ανεύρεση
1942
Περιγραφή
97+ coins
Παραπομπή
Le Rider, Monn. crét., pp. 269-85, illus., Lewis, NC 1962, p. 282, Pollak, ANSMN 16 (1970), pp. 54-5, notes 24,27, Price, NC 1968, pp. 9-10, Thompson, Athens (Cretan Hoard II), pp. 511-3, illus.; NC 1962, pp. 316-7
Σημείο εύρεσης
Macedonia
Αποθέτης
200 B.C.-180 B.C.
Ανεύρεση
1927-1928
Περιγραφή
23+ coins
Σημείο εύρεσης
Macedonia
Αποθέτης
150 B.C.
Ανεύρεση
1962
Περιγραφή
48 coins
Παραπομπή
Thompson, ANSMN 12 (1966), pp. 57-63, illus. (Lot A), Varoucha, A Delt 1963, Chronika, p. 4, illus. (Lot B)
Σημείο εύρεσης
Brîncoveanu, c. 42 km. WNW of Bucharest, Rumania
Αποθέτης
100 B.C.-70 B.C.
Ανεύρεση
1967
Περιγραφή
93 coins
Παραπομπή
Mitrea, SCIV 1969, p. 262
Σημείο εύρεσης
Thrace
Αποθέτης
357 B.C.
Ανεύρεση
1933-1934
Περιγραφή
41 coins
Παραπομπή
Le Rider, Deux trésors, pp. 47-8, Robinson, NC 1934, pp. 244-54, illus.
Σημείο εύρεσης
Thasos:
Αποθέτης
340 B.C.-335 B.C.
Ανεύρεση
1953
Περιγραφή
134 coins
Παραπομπή
Le Rider, BCH 1956, p. 1-19, illus.
Σημείο εύρεσης
Thrace
Αποθέτης
340 B.C.-335 B.C.
Ανεύρεση
1928
Περιγραφή
500 coins
Παραπομπή
Le Rider, Deux trésors, pp. 11-5, Schönert-Geiss, Münzprägung von Byzantion (Berlin, 1970), Register s. v. Fund von Kleinasien
Σημείο εύρεσης
Thrace
Αποθέτης
340 B.C.-335 B.C.
Ανεύρεση
1920-1929
Περιγραφή
84+ coins
Σημείο εύρεσης
Thrace
Αποθέτης
330 B.C.-320 B.C.
Ανεύρεση
1955
Περιγραφή
AR (hundreds): 133 coins noted in IGCH. Then, the total count comes to at least 133 coins
Παραπομπή
Le Rider, Deux trésors, p. 54, note 1, illus. (3), Varoucha, BCH 1956, p. 228
Σημείο εύρεσης
Anadol (now Domanskoe), Reni raion, (46, 74) Odessa oblast, Ukraine
Αποθέτης
228 B.C.-220 B.C.
Ανεύρεση
1895
Περιγραφή
1200 coins
Παραπομπή
DAK 1895, p. 21, OAK 1895 (publ. 1897), p. 53, Pridik, IAK 3 (1902), pp. 58-92, illus. (lists 979 coins); IAK 7 (1903), p. 100, Seyrig, RN 1969, pp. 36-45
Σημείο εύρεσης
Büyükçekmece, c. 30 km. W of Istanbul (anc. Byzantium), Thrace
Αποθέτης
220 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1952
Περιγραφή
184 coins
Παραπομπή
Thompson, ANSMN 6 (1954), pp. 11-34, illus.
Σημείο εύρεσης
Varna (anc. Odessus), Bulgaria
Αποθέτης
250 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1948
Περιγραφή
9+ coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 17 (1950), p. 323
Σημείο εύρεσης
Propontis, Thracian Coast
Αποθέτης
180 B.C.
Ανεύρεση
1950
Περιγραφή
200 coins
Παραπομπή
Seyrig, RN 1963, pp. 14-5 (for attribution of some Pella issues to Philip V), Thompson, NC 1962, p. 317, note 3
Σημείο εύρεσης
Plovdiv (anc. Philippopolis) environs, Bulgaria
Αποθέτης
150 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1934
Περιγραφή
25 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 11 (1937), p. 316
Σημείο εύρεσης
Meričleri environs, c. 25 km. N of Haskovo, Bulgaria
Αποθέτης
125 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1909
Περιγραφή
4 coins
Παραπομπή
Filow, BSAB 1 (1910), p. 227
Σημείο εύρεσης
Mâglis, c. 30 km. N of Stara Zagora, (542, 638) Bulgaria
Αποθέτης
125 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1933-1934
Περιγραφή
71+ coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 8 (1934), p. 472
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 59

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date