Περιοχή: Europe--Euboea
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 96
Σημείο εύρεσης
Greece, central
Αποθέτης
250 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1949
Περιγραφή
80 coins
Σημείο εύρεσης
Greece, central
Αποθέτης
250 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1954-1954
Περιγραφή
35 coins
Παραπομπή
Wallace, NNM 134 (1956), pp. 54-6, nos. 8-10
Σημείο εύρεσης
Euboea
Αποθέτης
250 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1950
Περιγραφή
165+ coins
Παραπομπή
Wallace NNM 134 (1956), pp. 59-61, nos. 13-15
Σημείο εύρεσης
Dokimion (Malamata-Kyparissia), Acarnania
Αποθέτης
250 B.C.-225 B.C.
Ανεύρεση
1955
Περιγραφή
50 coins
Παραπομπή
Varoucha, BCH 1956, p. 227, illus., Warren, ANSMN 15 (1969), p. 33, illus. (the Arcadian coins)
Σημείο εύρεσης
Eretria, Euboea
Αποθέτης
235 B.C.
Ανεύρεση
1937
Περιγραφή
572+ coins
Παραπομπή
Merker, ANSMN 9 (1960), pp. 43-4, Varoucha, Epitymbion Christen Tsounta (Athens, 1941), pp. 670-2, Wallace, NNM 134 (1956), pp. 47-9, no. 1
Σημείο εύρεσης
Olympia, Elis
Αποθέτης
235 B.C.-225 B.C.
Ανεύρεση
1922
Περιγραφή
82 coins
Παραπομπή
Newell, NNM 39 (1929), illus., Noe, Sicyon, p. 35, Schwabacher, NC 1939, pp. 260, Warren, ANSMN 15 (1969), pp. 31 ff.
Σημείο εύρεσης
Carystus, Euboea
Αποθέτης
230 B.C.
Ανεύρεση
1945
Περιγραφή
378 coins
Παραπομπή
Robinson, NNM 124 (1952), illus. (Lot A), Wallace, NNM 134 (1956), pp. 50-52
Σημείο εύρεσης
Euboea
Αποθέτης
230 B.C.-220 B.C.
Ανεύρεση
1966
Περιγραφή
19 coins
Σημείο εύρεσης
Therianos, W of Patras, Achaea
Αποθέτης
265 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1930
Περιγραφή
55 coins
Παραπομπή
Varoucha, A Delt 1931-2, pp. 71-7, illus.
Σημείο εύρεσης
Euboea
Αποθέτης
250 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1900
Περιγραφή
21 coins
Σημείο εύρεσης
Carystus, Euboea
Αποθέτης
235 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1920
Περιγραφή
5 coins
Παραπομπή
Babelon, RN 1920, pp. 109-10, illus., Wallace, Essays Robinson, p. 206
Σημείο εύρεσης
Aliveri environs
Αποθέτης
235 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1930
Περιγραφή
18 coins
Παραπομπή
Wallace, Essays Robinson, pp. 205-6
Σημείο εύρεσης
Chalcis environs, Euboea
Αποθέτης
225 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1913
Περιγραφή
200 coins
Παραπομπή
Jameson III (Paris, 1924), under no. 2072
Σημείο εύρεσης
Abae, Phocis
Αποθέτης
225 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1894
Περιγραφή
65 coins
Παραπομπή
JHS 1896, p. 302
Σημείο εύρεσης
Labia, Elis
Αποθέτης
300 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1887
Περιγραφή
11 coins
Σημείο εύρεσης
Chalcis (or Boeotia)
Αποθέτης
230 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1958-1958
Περιγραφή
222 coins
Σημείο εύρεσης
Kyparissia, Messenia
Αποθέτης
200 B.C.
Ανεύρεση
1936
Περιγραφή
52 coins
Παραπομπή
Constantopoulos, BCH 1936, p. 454
Σημείο εύρεσης
Carystus , Euboea
Αποθέτης
200 B.C.
Ανεύρεση
1930
Περιγραφή
28+ coins
Σημείο εύρεσης
Carystus, Euboea
Αποθέτης
230 B.C.-170 B.C.
Ανεύρεση
1930
Περιγραφή
5 coins
Παραπομπή
Wallace, NNM 134 (1956), p. 54, no. 7
Σημείο εύρεσης
Athens
Αποθέτης
200 B.C.-170 B.C.
Ανεύρεση
1947
Περιγραφή
8 coins
Παραπομπή
Amandry, BCH 1947-8, p. 432
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 96

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date