Περιοχή: Europe--Italy--Campania
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 41 έως 47 από συνολικά 47
Σημείο εύρεσης
Città Sant' Angelo, 16 km. NW of Pescara, Picenum
Αποθέτης
150 B.C.
Ανεύρεση
1925
Περιγραφή
3311 coins
Παραπομπή
Cesano, NSc 1931, pp. 615-37, Crawford, RRCH 129 (records 148 quin.), Thomsen, ERC I, p. 104
Σημείο εύρεσης
Strongoli (anc. Petelia), 25 km. N of Croton, Bruttium
Αποθέτης
100 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1880
Περιγραφή
11 coins
Παραπομπή
NSc 1881, p. 97
Σημείο εύρεσης
Sicily, date unknown
Αποθέτης
300 B.C.-270 B.C.
Περιγραφή
169 coins
Παραπομπή
Pozzi, AIIN 1958-9, pp. 95-124, illus.
Σημείο εύρεσης
Vulcano, Lipari Islands
Αποθέτης
250 B.C.
Ανεύρεση
1896-1896
Περιγραφή
63 coins
Παραπομπή
Macdonald, NC 1896, pp. 185-90, illus., Robinson, NC 1945, pp. 96-107, illus.
Σημείο εύρεσης
Polizzi Generosa, 30 km. S of Cefalù
Αποθέτης
250 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1957
Περιγραφή
350 coins
Παραπομπή
Tusa Cutroni, AIIN 1958-9, p. 312; AIIN 1960-1, pp. 78-90, illus.
Σημείο εύρεσης
Pont de Molins, near Figueras
Αποθέτης
330 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1868
Περιγραφή
46+ coins
Παραπομπή
Amoros, MEAD, p. 49 and passim, Botet y Siso, Les Monedes Catalanes I (Barcelona, 1908), pp. xxxv-xxxviii, Delgado, MAE III, pp. 174, 594, Garcia y Bellido, Hispania Graeca II (Barcelona, 1948), pp. 223-4, Pujol y Camps, MNE 1872-3, pp. 16-20, Zobel y Zangroniz, MNE 1877-9, pp. 113-7, de Guadan, MPER, pp. 90-6
Σημείο εύρεσης
Monaco (anc. Monoikos)
Αποθέτης
270 B.C.-230 B.C.
Ανεύρεση
1880
Περιγραφή
21 coins
Παραπομπή
BSAF 1880, p.114; 1895, p. 159, Blanchet, Traité, p. 181, Jenkins, NC 1957, p. 13
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 41 έως 47 από συνολικά 47

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date