Περιοχή: Europe--Macedon--Chalcidian District
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 48
Σημείο εύρεσης
Olynthus, Macedonia
Αποθέτης
479 B.C.
Ανεύρεση
1928
Περιγραφή
11 coins
Παραπομπή
Robinson, Olynthus III, pp. 8-12, illus., Robinson-Clement, Olynthus IX, pp. 165-6 (hd. 1), Schwabacher, AJA 1938, pp. 70-2 (authenticity of Sermyle coin)
Σημείο εύρεσης
Hierissos, near anc. Acanthus, Macedonia
Αποθέτης
480 B.C.-450 B.C.
Ανεύρεση
1934
Περιγραφή
150+ coins
Παραπομπή
Desneux, RBN 1949, pp. 42, 49-52, some illus.
Σημείο εύρεσης
Kaliandra (anc. Mende), Macedonia
Αποθέτης
423 B.C.
Ανεύρεση
1913
Περιγραφή
400 coins
Παραπομπή
Allan, BMQ 1940, pp. 33-4, 95 (12 BM coins), Babelon, RN 1922, pp. 10320, illus., Hill, NC 1924, p. 6 (2 BM coins), Jenkins, The Coinage of Gela (Berlin, 1970), pp. 65-6, Noe, NNM 27 (1926), illus., Regling, ZfN 1924, pl. 3, 24, 26-8 (4 Berlin coins)
Σημείο εύρεσης
Olynthus, Macedonia
Αποθέτης
421 B.C.
Ανεύρεση
1931
Περιγραφή
19 coins
Παραπομπή
Robinson, Olynthus VI, pp. 13-4, illus., Robinson-Clement, Olynthus IX, pp. 173-6, illus. (hd. V)
Σημείο εύρεσης
Nea Cassandra, Macedonia
Αποθέτης
400 B.C.
Ανεύρεση
1897
Περιγραφή
55+ coins
Παραπομπή
Weber, NC 1898, pp. 251-8, illus.
Σημείο εύρεσης
Kaliandra (anc. Mende), Macedonia
Αποθέτης
400 B.C.-350 B.C.
Ανεύρεση
1892
Περιγραφή
AR: Uncertain count noted in IGCH including 1 [uncertain], which has been counted as 1. Then, the total count comes to 1 coin of a group of at least 2+ coins
Σημείο εύρεσης
Aidhonokhorion, c. 10 km. WNW of Amphipolis, Macedonia
Αποθέτης
400 B.C.-375 B.C.
Ανεύρεση
1936
Περιγραφή
100 coins
Σημείο εύρεσης
Olynthus, Macedonia
Αποθέτης
379 B.C.
Ανεύρεση
1934
Περιγραφή
9 coins
Παραπομπή
Robinson-Clement, Olynthus IX, pp. 177-9, illus. (hd. VII)
Αποθέτης
348 B.C.
Περιγραφή
34 coins
Παραπομπή
Robinson, Olynthus VI, pp. 12-3, illus., Robinson-Clement, Olynthus IX, pp. 171-3, illus. (hd. IV), Schwabacher, AJA 1938, pp. 74-6 (authenticity of 6 Dikaios tetradr.)
Σημείο εύρεσης
Olynthus
Αποθέτης
348 B.C.
Ανεύρεση
1931
Περιγραφή
46 coins
Παραπομπή
Robinson-Clement, Olynthus IX, pp. 183-5, illus. (hd. IX)
Σημείο εύρεσης
Olynthus
Αποθέτης
348 B.C.
Ανεύρεση
1934
Περιγραφή
84 coins
Παραπομπή
Robinson-Clement, Olynthus IX, pp. 186-90, illus. (hd. X)
Σημείο εύρεσης
Olynthus
Αποθέτης
348 B.C.
Ανεύρεση
1934
Περιγραφή
75 coins
Παραπομπή
Robinson-Clement, Olynthus IX, pp. 179-83, illus. (hd. VIII)
Σημείο εύρεσης
Olynthus
Αποθέτης
348 B.C.
Ανεύρεση
1931
Περιγραφή
63 coins
Παραπομπή
Robinson, Olynthus VI, pp. 11-2, illus., Robinson-Clement, Olynthus IX, pp. 168-71, illus. (hd. III)
Σημείο εύρεσης
Olynthus
Αποθέτης
348 B.C.
Ανεύρεση
1934
Περιγραφή
34 coins
Παραπομπή
Robinson-Clement, Olynthus IX, pp. 193-4 (hd. II AE)
Σημείο εύρεσης
Olynthus
Αποθέτης
348 B.C.
Ανεύρεση
1938
Περιγραφή
35 coins
Παραπομπή
Robinson-Mylonas, AJA 1939, p. 62
Σημείο εύρεσης
Kalamaria, near Thessalonica, Macedonia
Αποθέτης
340 B.C.-335 B.C.
Ανεύρεση
1963
Περιγραφή
240 coins
Παραπομπή
Varoucha, A Delt 1964, Chronika, p. 8, illus.
Σημείο εύρεσης
Aphytis, Macedonia
Αποθέτης
185 B.C.-165 B.C.
Ανεύρεση
1935
Περιγραφή
16 coins
Σημείο εύρεσης
Pet mogili, c. 50 km. N of Sumen, Bulgaria
Αποθέτης
275 B.C.
Ανεύρεση
1953
Περιγραφή
1000 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 20 (1955), p. 607
Σημείο εύρεσης
Cos
Αποθέτης
480 B.C.
Ανεύρεση
1891-1891
Περιγραφή
5+ coins
Σημείο εύρεσης
Asia Minor, southern, Cilician-Pamphylian border
Αποθέτης
480 B.C.
Ανεύρεση
1961-1961
Περιγραφή
38 coins
Παραπομπή
Robinson, NC 1961, pp. 107-17, illus.
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 48

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date