Περιοχή: Νουμιδία--Africa--Africa--Africa
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 8 από συνολικά 8
Σημείο εύρεσης
Kula, c. 130 km. NW of Belgrade, Yugoslavia
Αποθέτης
130 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1846
Περιγραφή
AE. With Italic bar frag.: Uncertain count noted in IGCH including 3 [uncertain], which each has been counted as 1. Then, the total count comes to at least 3 coins
Παραπομπή
Bahrfeldt, BMzB 1900 p. 2863 = Mazin p. 1
Σημείο εύρεσης
Kruinwa, Bosnia, Yugoslavia
Αποθέτης
130 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1932
Περιγραφή
100 coins
Παραπομπή
Gaettens, BlM 1934, PP, 17-8
Σημείο εύρεσης
Dalmatia, central, between Obrovac and Starigrad, Yugoslavia
Αποθέτης
130 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1958-1959
Περιγραφή
40 coins
Παραπομπή
Pegan, Bull. d'archeologie et d'histoire dalmates 6 1 (1959), pp. 154-6, illus. (4)
Σημείο εύρεσης
Gračac, Croatia, Yugoslavia
Αποθέτης
130 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1925
Περιγραφή
563 coins
Παραπομπή
Klemenc, Numismatika Zagreb 2-4 (1934-6), pp. 126-7, 133
Σημείο εύρεσης
Vrankamen-Berg, between Krupa (mod. Krupanj ) and Otoka, Bosnia, Yugoslavia
Αποθέτης
89 B.C.
Ανεύρεση
1887
Περιγραφή
135 coins
Παραπομπή
Bahrfeldt, Mazin, pp. 1-2, Haeberlin, Aes Grave (Frankfurt, 1910), p. 16, Truhelka, Bosnische Mitt. 1893, pp. 184-8, Willers, NZ 1904, pp. 6-7, note 1
Σημείο εύρεσης
Mazin, Croatia, Yugoslavia
Αποθέτης
89 B.C.
Ανεύρεση
1896
Περιγραφή
865 coins
Παραπομπή
Bahrfeldt, BMzB 1900, pp. 2863-8, 2885-90, 2898-900, 2914-6; 1901, pp. 2929-322 Mazin, pp. 1-29, Blanchet, RN 1901, pp. 290-3 (review of Bahrfeldt, BMzB 1900), Cf. Jenkins-Lewis, Carthage, p. 61, Hoard XXI, Haeberlin, Aes Grave (Frankfurt, 1910), p. 16, Patsch, Schriften der Balkaner Komm. 1 (Vienna, 1900), p. 52, Willers, NZ 1904, p. 5, note 5; 1919, p. 127
Σημείο εύρεσης
Constantine (anc. Cirta), 300 km. E of Algiers, Algeria
Αποθέτης
200 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1914
Περιγραφή
2011 coins
Παραπομπή
Mazard, CNNM, p. 27, Thomas, RN 1949, pp. 114-9, illus.
Σημείο εύρεσης
Teboursouk, 100 km. SW of Tunis, Tunisia
Αποθέτης
200 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1903
Περιγραφή
1000 coins
Παραπομπή
AA 1909, p. 204, BCTH 1904, p. cxcv, Comm. de Bray, Bulletin de la Société archéologique de Sousse 1907, pp. 95-7 (inexact data)
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 8 από συνολικά 8

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date