Περιοχή: Asia--Asia--Pontus
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 30
Σημείο εύρεσης
Sitichoro, near Pharsalus, Thessaly
Αποθέτης
168 B.C.-167 B.C.
Ανεύρεση
1968
Περιγραφή
2500-3000 coins
Παραπομπή
Oeconomides, ArchEph 1970, pp. 13-26, illus. (the Volos and Thessalonica lots)
Σημείο εύρεσης
Euboea
Αποθέτης
170 B.C.-165 B.C.
Ανεύρεση
1940-1940
Περιγραφή
60 coins
Παραπομπή
Wallace, NNM 134 (1956), pp. 121-3
Σημείο εύρεσης
Roksolany (anc. Niconium), Ovidiopol' raion, Odessa oblast, Ukraine
Αποθέτης
330 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1960
Περιγραφή
4 coins
Παραπομπή
Karyszkowski, VDI 1961, no.4, pp. 109-12, Zaginailo, MASP 5 (1966), pp. 111-2, 125, nos. 174-5, 179-80
Σημείο εύρεσης
Propontis, Thracian Coast
Αποθέτης
180 B.C.
Ανεύρεση
1950
Περιγραφή
200 coins
Παραπομπή
Seyrig, RN 1963, pp. 14-5 (for attribution of some Pella issues to Philip V), Thompson, NC 1962, p. 317, note 3
Σημείο εύρεσης
Khortitsa Island, in the city of Zaporozh'e, Ukraine
Αποθέτης
130 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1929
Περιγραφή
11+ coins
Παραπομπή
Dobrovol's'kii, Arkheologiia 7 (Kiev, 1952), p. 87, no. 94 (in Ukrainian), Zograph, Ol'viia 1940, p. 295
Σημείο εύρεσης
Myrmecium (mod. Cape Karantin), just N of Kerch', Crimea Oblast, Ukraine
Αποθέτης
90 B.C.-80 B.C.
Ανεύρεση
1937
Περιγραφή
6 coins
Παραπομπή
Kharko, MIA 25 (1952), p. 361, Zograph, MIA 25 (1952), p. 378, nos. 2552-7
Σημείο εύρεσης
Kerch, (anc. Panticapaeum), Crimea oblast, Ukraine
Αποθέτης
80 B.C.-75 B.C.
Ανεύρεση
1897
Περιγραφή
473 coins
Παραπομπή
DAK 1898, no. 7, Golenko, Klio 46 (1965), pp. 318-9, OAK 1897 (publ. 1900), pp. 72-3, Pakhomov III, 947; VIII, suppl. to 947 (pp. 107-8), Zograph, Ol'viia 1940, p. 296
Σημείο εύρεσης
Myrmecium (mod. Cape Karantin), just N of Kerch', Crimea oblast, Ukraine
Αποθέτης
63 B.C.
Ανεύρεση
1949
Περιγραφή
16 coins
Παραπομπή
Belova, MIA 85 (1958), pp. 332, 343-4, nos. 219-34, Krushkol, VDI 1952, no. 3, pp. 137-47
Σημείο εύρεσης
Kerch' (anc. Panticapaeum), Crimea oblast, Ukraine
Αποθέτης
47 B.C.-44 B.C.
Ανεύρεση
1852
Περιγραφή
55+ coins
Παραπομπή
Liutsenko, p. 10, Sibirskii, ZOOID to (1877), p. 39
Σημείο εύρεσης
Asia Minor, northern
Αποθέτης
350 B.C.
Ανεύρεση
1920
Περιγραφή
230+ coins
Παραπομπή
Robinson, NC 1930, pp. 1-15, illus.; 1932, p. 205, illus.
Σημείο εύρεσης
Sinob (anc. Sinope) , Paphlagonia
Αποθέτης
330 B.C.
Ανεύρεση
1968
Περιγραφή
1000 coins
Σημείο εύρεσης
Asia Minor, northern
Αποθέτης
400 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1967
Περιγραφή
150+ coins
Σημείο εύρεσης
Asia Minor, northern
Αποθέτης
200 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1948
Περιγραφή
10+ coins
Σημείο εύρεσης
Amastris, Paphlagonia
Αποθέτης
85 B.C.
Ανεύρεση
1925-1925
Περιγραφή
386? AE: 368 coins noted in IGCH. Added 18 coins to the hoard contents. Then, the total count comes to 386? coins
Σημείο εύρεσης
Samsun (anc. Amisus), Pontus
Αποθέτης
85 B.C.
Ανεύρεση
1925-1925
Περιγραφή
17+ coins
Σημείο εύρεσης
Asia Minor, northern
Αποθέτης
85 B.C.
Ανεύρεση
1959
Περιγραφή
140 coins
Παραπομπή
Varoucha, BCH 1960, pp. 492 f.
Σημείο εύρεσης
Amasya (anc. Amasia), Pontus
Αποθέτης
85 B.C.
Ανεύρεση
1968
Περιγραφή
207 coins
Σημείο εύρεσης
Gemene, Gündogu near Tokat (anc. Dazimon), Pontus
Αποθέτης
75 B.C.
Ανεύρεση
1967
Περιγραφή
252 coins
Σημείο εύρεσης
Merzifon, c. 40 km. NW of Amasya (anc. Amasia), Pontus
Αποθέτης
75 B.C.
Ανεύρεση
1968
Περιγραφή
61 coins
Σημείο εύρεσης
Merzifon
Αποθέτης
75 B.C.
Ανεύρεση
1967
Περιγραφή
25 coins
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 30

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date