ЛегендаМонетарницаМестонаходище

View map in fullscreen.


Количествен анализ

Използвайте тази функция, за да визуализирате процентите или броя на появата на следните типологии.

Избери категории за анализ

Трябва да бъде избрана категория

[visualize_response_type]

Избери монетни съкровищаФилтриране на списъка


Coins from this HoardDownload CSV

Records 1 to 48 of 60

Silver Didrachm of Alexander III of Macedon, Babylon, 325 BCE–323 BCE. 1944.100.82727
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 3603
Авторитет
Alexander III of Macedon
Монетарница
Babylon
Номинал
Didrachm
Silver Tetradrachm of Alexander III of Macedon, Amphipolis, 342 BCE–328 BCE. 1944.100.12359
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
LeRider Philip II 2.397
Авторитет
Alexander III of Macedon
Монетарница
Amphipolis
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm of Cassander, Amphipolis, 316 BCE–295 BCE. 1944.100.29058
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
PELLA Philip II 244
Авторитет
Cassander
Монетарница
Amphipolis
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm of Cassander, Amphipolis, 316 BCE–295 BCE. 1944.100.29063
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
PELLA Philip II 245
Авторитет
Cassander
Монетарница
Amphipolis
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm of Cassander, Amphipolis, 316 BCE–295 BCE. 1944.100.29064
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
PELLA Philip II 260
Авторитет
Cassander
Монетарница
Amphipolis
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm of Cassander, Amphipolis, 316 BCE–295 BCE. 1944.100.29065
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
PELLA Philip II 245
Авторитет
Cassander
Монетарница
Amphipolis
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm of Philip II, Pella, 354 BCE–348 BCE. 1944.100.12224
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
LeRider Philip II 1.89
Авторитет
Philip II
Монетарница
Pella
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm of Philip II, Amphipolis, 355 BCE–348 BCE. 1944.100.12304
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
LeRider Philip II 2.120
Авторитет
Philip II
Монетарница
Amphipolis
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm of Philip II, Amphipolis, 355 BCE–348 BCE. 1944.100.12306
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
LeRider Philip II 2.133
Авторитет
Philip II
Монетарница
Amphipolis
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm of Philip II, Amphipolis, 355 BCE–348 BCE. 1944.100.12307
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
LeRider Philip II 2.148
Авторитет
Philip II
Монетарница
Amphipolis
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 316 BCE–295 BCE. 1944.100.28803
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
PELLA Philip II 163
Авторитет
Philip III Arrhidaeus
Монетарница
Amphipolis
Номинал
1/5 tetradrachm
Silver 1/5 tetradrachm of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 316 BCE–295 BCE. 1944.100.28830
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
PELLA Philip II 200
Авторитет
Philip III Arrhidaeus
Монетарница
Amphipolis
Номинал
1/5 tetradrachm
Silver 1/5 tetradrachm of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 316 BCE–295 BCE. 1944.100.28838
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
PELLA Philip II 209
Авторитет
Philip III Arrhidaeus
Монетарница
Amphipolis
Номинал
1/5 tetradrachm
Silver Tetradrachm of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 316 BCE–295 BCE. 1944.100.28799
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
PELLA Philip II 149
Авторитет
Philip III Arrhidaeus
Монетарница
Amphipolis
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 316 BCE–295 BCE. 1944.100.28802
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
LeRider Philip II Pl. 44, Fig. 5
Авторитет
Philip III Arrhidaeus
Монетарница
Amphipolis
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 316 BCE–295 BCE. 1944.100.28804
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
PELLA Philip II 159
Авторитет
Philip III Arrhidaeus
Монетарница
Amphipolis
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 316 BCE–295 BCE. 1944.100.28805
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
PELLA Philip II 195
Авторитет
Philip III Arrhidaeus
Монетарница
Amphipolis
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 316 BCE–295 BCE. 1944.100.28813
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
LeRider Philip II Pl. 45, Fig. 15
Авторитет
Philip III Arrhidaeus
Монетарница
Amphipolis
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 316 BCE–295 BCE. 1944.100.28814
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
LeRider Philip II Pl. 44, Fig. 5
Авторитет
Philip III Arrhidaeus
Монетарница
Amphipolis
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 316 BCE–295 BCE. 1944.100.28845
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
PELLA Philip II 178
Авторитет
Philip III Arrhidaeus
Монетарница
Amphipolis
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 316 BCE–295 BCE. 1944.100.28846
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
PELLA Philip II 179
Авторитет
Philip III Arrhidaeus
Монетарница
Amphipolis
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 316 BCE–295 BCE. 1944.100.28850
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
PELLA Philip II 188
Авторитет
Philip III Arrhidaeus
Монетарница
Amphipolis
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 316 BCE–295 BCE. 1944.100.28853
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
PELLA Philip II 194
Авторитет
Philip III Arrhidaeus
Монетарница
Amphipolis
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 316 BCE–295 BCE. 1944.100.28856
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
PELLA Philip II 194
Авторитет
Philip III Arrhidaeus
Монетарница
Amphipolis
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 316 BCE–295 BCE. 1944.100.28859
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
LeRider Philip II Pl. 45, Fig. 15
Авторитет
Philip III Arrhidaeus
Монетарница
Amphipolis
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 316 BCE–295 BCE. 1944.100.28860
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
LeRider Philip II Pl. 45, Fig. 15
Авторитет
Philip III Arrhidaeus
Монетарница
Amphipolis
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 316 BCE–295 BCE. 1944.100.28861
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
LeRider Philip II Pl. 45, Fig. 15
Авторитет
Philip III Arrhidaeus
Монетарница
Amphipolis
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 316 BCE–295 BCE. 1944.100.28863
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
LeRider Philip II Pl. 45, Fig. 15
Авторитет
Philip III Arrhidaeus
Монетарница
Amphipolis
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 316 BCE–295 BCE. 1944.100.28865
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
LeRider Philip II Pl. 45, Fig. 15
Авторитет
Philip III Arrhidaeus
Монетарница
Amphipolis
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 316 BCE–295 BCE. 1944.100.28866
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
PELLA Philip II 201
Авторитет
Philip III Arrhidaeus
Монетарница
Amphipolis
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 316 BCE–295 BCE. 1944.100.28868
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
PELLA Philip II 203
Авторитет
Philip III Arrhidaeus
Монетарница
Amphipolis
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 316 BCE–295 BCE. 1944.100.28870
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
PELLA Philip II 203
Авторитет
Philip III Arrhidaeus
Монетарница
Amphipolis
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 316 BCE–295 BCE. 1944.100.28873
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
PELLA Philip II 204
Авторитет
Philip III Arrhidaeus
Монетарница
Amphipolis
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 316 BCE–295 BCE. 1944.100.28874
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
PELLA Philip II 205
Авторитет
Philip III Arrhidaeus
Монетарница
Amphipolis
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 316 BCE–295 BCE. 1944.100.28875
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
PELLA Philip II 205
Авторитет
Philip III Arrhidaeus
Монетарница
Amphipolis
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 316 BCE–295 BCE. 1944.100.28876
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
PELLA Philip II 205
Авторитет
Philip III Arrhidaeus
Монетарница
Amphipolis
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 316 BCE–295 BCE. 1944.100.28879
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
PELLA Philip II 206
Авторитет
Philip III Arrhidaeus
Монетарница
Amphipolis
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 316 BCE–295 BCE. 1944.100.28942
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
PELLA Philip II 213
Авторитет
Philip III Arrhidaeus
Монетарница
Amphipolis
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 316 BCE–295 BCE. 1944.100.28943
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
PELLA Philip II 217
Авторитет
Philip III Arrhidaeus
Монетарница
Amphipolis
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 316 BCE–295 BCE. 1944.100.28944
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
PELLA Philip II 215
Авторитет
Philip III Arrhidaeus
Монетарница
Amphipolis
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 316 BCE–295 BCE. 1944.100.28945
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
PELLA Philip II 215
Авторитет
Philip III Arrhidaeus
Монетарница
Amphipolis
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 316 BCE–295 BCE. 1944.100.28946
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
PELLA Philip II 220
Авторитет
Philip III Arrhidaeus
Монетарница
Amphipolis
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 316 BCE–295 BCE. 1944.100.28947
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
PELLA Philip II 215
Авторитет
Philip III Arrhidaeus
Монетарница
Amphipolis
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 316 BCE–295 BCE. 1944.100.28948
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
PELLA Philip II 216
Авторитет
Philip III Arrhidaeus
Монетарница
Amphipolis
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 316 BCE–295 BCE. 1944.100.28950
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
PELLA Philip II 216
Авторитет
Philip III Arrhidaeus
Монетарница
Amphipolis
Номинал
Tetradrachm

Annotations

Sections
159
Creator
Newell, Edward Theodore, 1886-1941
Abstract
Notebook containing notes on coins of various hoards, along with loose leaves with additional coin lists, notes, and rubbings. A detached label once adhered to the cover of the album reads, "HOARDS II." Includes a letter to Margaret Thompson from Martin Price of the British Museum relating to a joint project on the coins of Alexander the Great (1968). Hoards covered in the notebook are Sardis, Anadol, Aleppo, Ankyra, Aintab, Andhritsena, Abu Hommos, Taranto, Bithynian, Demanhur, Chalcis (Eretria), Calabria, Constantinople, Cyprus (Larnaka), Peloponessos, Drama, Greece (Tiffany), Eretria, Epidaurus, Sparta, Patras, Gesou, Haiffa, Prof. Haynes, Saida, Jandolo, Anadol, Kuft, Kyparissia, Keleler, Karditsa, Messene, Larnaka, Lamia, Latakie, Mosul, Marasesti, Patras, Parthian, Philip II Staters, Ravel, Salonica, Sophikon, Taranto, Tripolitsa, Thebes, Urfa, Gejou, Lamia, and Kyparissia.
thumbnail