legendamennicamiejsce znalezienia

View map in fullscreen.


analiza ilościowa

Użyj tej opcji aby wizualizować procentowe lub liczbowe proporcje dla następujących typów.

wybierz kategorie do analizy

Należy wybrać kategorię.

[visualize_response_type]

wybierz skarbyfiltruj wyniki na liście


Coins from this HoardDownload CSV

Silver Coin of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 323 BCE - 315 BCE 1944.100.28807
kolekcja
American Numismatic Society
typ monetarny
PELLA Philip II 161
władca
Philip III Arrhidaeus
mennica
Amphipolis
nominał
1/5 tetradrachm
Silver Coin of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 323 BCE - 315 BCE 1944.100.28812
kolekcja
American Numismatic Society
typ monetarny
PELLA Philip II 160
władca
Philip III Arrhidaeus
mennica
Amphipolis
nominał
1/5 tetradrachm
Silver Coin of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 323 BCE - 315 BCE 1944.100.28820
kolekcja
American Numismatic Society
typ monetarny
PELLA Philip II 190
władca
Philip III Arrhidaeus
mennica
Amphipolis
nominał
1/5 tetradrachm
Silver Coin of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 323 BCE - 315 BCE 1944.100.28831
kolekcja
American Numismatic Society
typ monetarny
PELLA Philip II 200
władca
Philip III Arrhidaeus
mennica
Amphipolis
nominał
1/5 tetradrachm
Silver Coin of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 323 BCE - 315 BCE 1944.100.28834
kolekcja
American Numismatic Society
typ monetarny
PELLA Philip II 209
władca
Philip III Arrhidaeus
mennica
Amphipolis
nominał
1/5 tetradrachm
Silver Coin of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 323 BCE - 315 BCE 1944.100.28835
kolekcja
American Numismatic Society
typ monetarny
PELLA Philip II 209
władca
Philip III Arrhidaeus
mennica
Amphipolis
nominał
1/5 tetradrachm
Silver Coin of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 323 BCE - 315 BCE 1944.100.28836
kolekcja
American Numismatic Society
typ monetarny
PELLA Philip II 209
władca
Philip III Arrhidaeus
mennica
Amphipolis
nominał
1/5 tetradrachm
Silver Coin of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 323 BCE - 315 BCE 1944.100.28841
kolekcja
American Numismatic Society
typ monetarny
PELLA Philip II 211
władca
Philip III Arrhidaeus
mennica
Amphipolis
nominał
1/5 tetradrachm
Silver Coin of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 323 BCE - 315 BCE 1944.100.29004
kolekcja
American Numismatic Society
typ monetarny
PELLA Philip II 238
władca
Philip III Arrhidaeus
mennica
Amphipolis
nominał
1/5 tetradrachm
Silver Coin of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 323 BCE - 315 BCE 1944.100.29005
kolekcja
American Numismatic Society
typ monetarny
PELLA Philip II 238
władca
Philip III Arrhidaeus
mennica
Amphipolis
nominał
1/5 tetradrachm
Silver Coin of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 323 BCE - 315 BCE 1944.100.29006
kolekcja
American Numismatic Society
typ monetarny
PELLA Philip II 238
władca
Philip III Arrhidaeus
mennica
Amphipolis
nominał
1/5 tetradrachm
Silver Coin of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 323 BCE - 315 BCE 1944.100.29008
kolekcja
American Numismatic Society
typ monetarny
PELLA Philip II 239
władca
Philip III Arrhidaeus
mennica
Amphipolis
nominał
1/5 tetradrachm
Silver Coin of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 323 BCE - 315 BCE 1944.100.29010
kolekcja
American Numismatic Society
typ monetarny
PELLA Philip II 239
władca
Philip III Arrhidaeus
mennica
Amphipolis
nominał
1/5 tetradrachm