ЛегендаМонетарницаМестонаходище

View map in fullscreen.


Количествен анализ

Използвайте тази функция, за да визуализирате процентите или броя на появата на следните типологии.

Избери категории за анализ

Трябва да бъде избрана категория

[visualize_response_type]

Избери монетни съкровищаФилтриране на списъка


Coins from this HoardDownload CSV

Gold Coin, 330 BCE - 320 BCE 1964.42.7
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 172
Номинал
Stater
Gold Coin, Susa, 325 BCE - 320 BCE 1965.77.100
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 3826
Монетарница
Susa
Номинал
Stater
Gold Coin, Susa, 325 BCE - 320 BCE. 1965.77.101
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 3826
Монетарница
Susa
Номинал
Stater
Gold Coin of Alexander III of Macedon, Pella, 336 BCE - 328 BCE 1963.268.22
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
LeRider Philip II 3.89
Авторитет
Alexander III of Macedon
Монетарница
Pella
Номинал
Stater
Gold Coin of Alexander III of Macedon, Pella, 336 BCE - 328 BCE 1963.268.23
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
LeRider Philip II 3.352
Авторитет
Alexander III of Macedon
Монетарница
Pella
Номинал
Stater
Gold Coin of Alexander III of Macedon, Pella, 336 BCE - 328 BCE 1963.268.24
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
LeRider Philip II 3.389
Авторитет
Alexander III of Macedon
Монетарница
Pella
Номинал
Stater
Gold Coin of Alexander III of Macedon, Memphis, 332 BCE - 323 BCE 1965.77.104
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 3963
Авторитет
Alexander III of Macedon
Монетарница
Memphis
Номинал
Stater
Gold Coin of Alexander III of Macedon, Babylon, 331 BCE - 325 BCE 1965.77.95
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 3592
Авторитет
Alexander III of Macedon
Монетарница
Babylon
Номинал
Stater
Gold Coin of Philip III Arrhidaeus, Pella, 323 BCE - 310 BCE 1963.268.26
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
LeRider Philip II 3.533
Авторитет
Philip III Arrhidaeus
Монетарница
Pella
Номинал
Stater
Gold Coin of Philip III Arrhidaeus, Pella, 323 BCE - 310 BCE 1963.268.28
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
LeRider Philip II 3.568
Авторитет
Philip III Arrhidaeus
Монетарница
Pella
Номинал
Stater
Gold Coin of Philip III Arrhidaeus, Babylon, 323 BCE - 317 BCE 1965.77.96
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price P188
Авторитет
Philip III Arrhidaeus
Монетарница
Babylon
Номинал
Stater