ЛегендаМонетарницаМестонаходище

View map in fullscreen.


Количествен анализ

Използвайте тази функция, за да визуализирате процентите или броя на появата на следните типологии.

Избери категории за анализ

Трябва да бъде избрана категория

[visualize_response_type]

Избери монетни съкровищаФилтриране на списъка


Coins from this HoardDownload CSV

Records 1 to 48 of 73

Silver Coin, Amphipolis, 315 BCE - 294 BCE 1953.150.19
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 458
Монетарница
Amphipolis
Номинал
Tetradrachm
Silver Coin, Miletus, 295 BCE - 275 BCE 1953.150.20
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 2150
Монетарница
Miletus
Номинал
Tetradrachm
Silver Coin, Byblus, 330 BCE - 320 BCE. 1953.150.22
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 3426
Монетарница
Byblus
Номинал
Tetradrachm
Silver Coin, Dionysopolis, 225 BCE - 190 BCE 1954.39.28
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 949
Номинал
Tetradrachm
Silver Coin of Alexander III of Macedon, Amphipolis, 336 BCE - 323 BCE. 1944.100.12986
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 4
Авторитет
Alexander III of Macedon
Номинал
Tetradrachm
Silver Coin of Alexander III of Macedon, Amphipolis, 336 BCE - 323 BCE. 1944.100.26746
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 6
Авторитет
Alexander III of Macedon
Номинал
Tetradrachm
Silver Coin of Alexander III of Macedon, Amphipolis, 336 BCE - 323 BCE 1953.150.1
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 4
Авторитет
Alexander III of Macedon
Номинал
Tetradrachm
Silver Coin of Alexander III of Macedon, Amphipolis, 336 BCE - 323 BCE 1953.150.17
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 6
Авторитет
Alexander III of Macedon
Номинал
Tetradrachm
Silver Coin of Alexander III of Macedon, Amphipolis, 336 BCE - 323 BCE 1953.150.18
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 51
Авторитет
Alexander III of Macedon
Номинал
Tetradrachm
Bronze Coin of Antiochus II Theos, Ecbatana, 261 BC - 246 BC 1944.100.73712
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Seleucid Coins (part 1) 611
Авторитет
Antiochus II Theos
Монетарница
Ecbatana
Номинал
Denomination D (half)