ЛегендаМонетарницаМестонаходище

View map in fullscreen.


Количествен анализ

Използвайте тази функция, за да визуализирате процентите или броя на появата на следните типологии.

Избери категории за анализ

Трябва да бъде избрана категория

[visualize_response_type]

Избери монетни съкровищаФилтриране на списъка


Coins from this HoardDownload CSV

Silver Drachma, Magnesia ad Maeandrum, 319 BCE–305 BCE. 1962.65.1
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 1966
Монетарница
Magnesia ad Maeandrum
Номинал
Drachma
Silver Drachma, Magnesia ad Maeandrum, 323 BCE–319 BCE. 1964.255.9
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 1938
Монетарница
Magnesia ad Maeandrum
Номинал
Drachma
Silver Drachma of Alexander III of Macedon, Amphipolis, 336 BCE–323 BCE. 1964.255.3
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 50
Авторитет
Alexander III of Macedon
Номинал
Drachma
Silver Drachma of Alexander III of Macedon, Lampsacus, 328 BCE–323 BCE. 1964.255.5
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 1356
Авторитет
Alexander III of Macedon
Монетарница
Lampsacus
Номинал
Drachma
Silver Drachma of Alexander III of Macedon, Magnesia ad Maeandrum, 325 BCE–319 BCE. 1964.255.6
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 1932
Авторитет
Alexander III of Macedon
Монетарница
Magnesia ad Maeandrum
Номинал
Drachma
Silver Drachma of Alexander III of Macedon, Magnesia ad Maeandrum, 325 BCE–319 BCE. 1964.255.7
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 1932
Авторитет
Alexander III of Macedon
Монетарница
Magnesia ad Maeandrum
Номинал
Drachma
Silver Drachma of Alexander III of Macedon, Magnesia ad Maeandrum, 325 BCE–323 BCE. 1964.255.8
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 1934
Авторитет
Alexander III of Macedon
Монетарница
Magnesia ad Maeandrum
Номинал
Drachma