ЛегендаМонетарницаМестонаходище

View map in fullscreen.


Количествен анализ

Използвайте тази функция, за да визуализирате процентите или броя на появата на следните типологии.

Избери категории за анализ

Трябва да бъде избрана категория

[visualize_response_type]

Избери монетни съкровищаФилтриране на списъка


Coins from this HoardDownload CSV

Silver Tetradrachm of Alexander II Zabinas, Antioch, Syria, 128 BCE–123 BCE. 1964.157.3
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 2217.3e
Авторитет
Alexander II Zabinas
Монетарница
Antioch, Syria
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm of Antiochus VII Euergetes, Antioch, Syria, 138 BCE–129 BCE. 1964.157.2
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 2061.1h
Авторитет
Antiochus VII Euergetes
Монетарница
Antioch, Syria
Номинал
Tetradrachm