ЛегендаМонетарницаМестонаходище

View map in fullscreen.


Количествен анализ

Използвайте тази функция, за да визуализирате процентите или броя на появата на следните типологии.

Избери категории за анализ

Трябва да бъде избрана категория

[visualize_response_type]

Избери монетни съкровищаФилтриране на списъка


Coins from this HoardDownload CSV

[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Arados (Arwad),]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Price 3365
Монетарница
Aradus
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Arados (Arwad),]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Price 3391
Монетарница
Aradus
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Chios, Ionie]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Price 2391
Монетарница
Chios
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Rhodes, Carie]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Price 2514
Монетарница
Rhodes
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Rhodes, Carie]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Price 2523
Монетарница
Rhodes
Номинал
Tetradrachm