ЛегендаМонетарницаМестонаходище

View map in fullscreen.


Количествен анализ

Използвайте тази функция, за да визуализирате процентите или броя на появата на следните типологии.

Избери категории за анализ

Трябва да бъде избрана категория

[visualize_response_type]

Избери монетни съкровищаФилтриране на списъка


Coins from this HoardDownload CSV

[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Arados (Arwad),]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Price 3376
Монетарница
Aradus
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Arados (Arwad),]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Price 3381
Монетарница
Aradus
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Arados (Arwad),]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Price 3382
Монетарница
Aradus
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Mytilène, Éolide]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Price 1699
Монетарница
Mytilene
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Uranopolis, Macédoine]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Price 513
Монетарница
Uranopolis
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Phasélis, Lycie]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Price 2869
Монетарница
Phaselis
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Alexandre III le Grand, atelier incertain]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Price 4001
Монетарница
Uncertain value
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Alexandrie de Troade, Troade, Antiochos Hiérax]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 1) 877.8
Авторитет
Antiochus Hierax
Монетарница
Alexandreia Troas
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Alexandrie de Troade, Troade, Antiochos II Théos]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 1) 491.1
Авторитет
Antiochus II Theos
Монетарница
Alexandreia Troas
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, Argent, Tyr, Phénicie, Ptolémée II]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Coins of the Ptolemaic Empire Vol. I, Part 1, no. 585
Авторитет
Ptolemy II Philadelphus
Монетарница
Tyre
Номинал
Stater
[Monnaie : Tétradrachme, Argent, Alexandrie, Égypte, Ptolémée III Évergète]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Coins of the Ptolemaic Empire Vol. I, Part 1, no. 732
Авторитет
Ptolemy III Euergetes
Монетарница
Alexandria
Номинал
Stater
[Monnaie : Tétradrachme, Argent, Incertain, Chypre, Ptolémée II]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Coins of the Ptolemaic Empire Vol. I, Part 1, no. 950
Авторитет
Ptolemy IV Philopator
Монетарница
Uncertain Mint 42
Номинал
Stater
[Monnaie : Tétradrachme, Argent, Incertain, Chypre, Ptolémée II]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Coins of the Ptolemaic Empire Vol. I, Part 1, no. 953
Авторитет
Ptolemy IV Philopator
Монетарница
Uncertain Mint 42
Номинал
Stater
[Monnaie : Tétradrachme, Argent, Incertain, Chypre, Ptolémée II]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Coins of the Ptolemaic Empire Vol. I, Part 1, no. 954
Авторитет
Ptolemy IV Philopator
Монетарница
Uncertain Mint 42
Номинал
Stater
[Monnaie : Tétradrachme, Argent, Incertain, Chypre, Ptolémée II]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Coins of the Ptolemaic Empire Vol. I, Part 1, no. 956
Авторитет
Ptolemy IV Philopator
Монетарница
Uncertain Mint 42
Номинал
Stater