ЛегендаМонетарницаМестонаходище

View map in fullscreen.


Количествен анализ

Използвайте тази функция, за да визуализирате процентите или броя на появата на следните типологии.

Избери категории за анализ

Трябва да бъде избрана категория

[visualize_response_type]

Избери монетни съкровищаФилтриране на списъка


Coins from this HoardDownload CSV

[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Milet, Ionie]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Price 2215
Монетарница
Miletus
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Myrina, Thrace]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Price 1659
Монетарница
Myrina
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Temnos, Éolide]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Price 1686
Монетарница
Temnus
Номинал
Tetradrachm