ЛегендаМонетарницаМестонаходище

View map in fullscreen.


Количествен анализ

Използвайте тази функция, за да визуализирате процентите или броя на появата на следните типологии.

Избери категории за анализ

Трябва да бъде избрана категория

[visualize_response_type]

Избери монетни съкровищаФилтриране на списъка


Coins from this HoardDownload CSV

British Museum: 1906,0307.1
Колекция
British Museum
Монетарница
Athens
Номинал
Tetradrachm
British Museum: 1906,0307.2
Колекция
British Museum
Монетарница
Athens
Номинал
Tetradrachm