ЛегендаМонетарницаМестонаходище

View map in fullscreen.


Количествен анализ

Използвайте тази функция, за да визуализирате процентите или броя на появата на следните типологии.

Избери категории за анализ

Трябва да бъде избрана категория

[visualize_response_type]

Избери монетни съкровищаФилтриране на списъка


Coins from this HoardDownload CSV

British Museum: 1948,0506.14
Колекция
British Museum
Монетарница
Athens
Номинал
Tetradrachm
British Museum: 1948,0506.10
Колекция
British Museum
Монетарница
Athens
Номинал
Tetradrachm
British Museum: 1948,0506.5
Колекция
British Museum
Монетарница
Athens
Номинал
Tetradrachm
British Museum: 1948,0506.3
Колекция
British Museum
Монетарница
Athens
Номинал
Tetradrachm
British Museum: 1948,0506.8
Колекция
British Museum
Монетарница
Athens
Номинал
Tetradrachm
British Museum: 1948,0506.11
Колекция
British Museum
Монетарница
Athens
Номинал
Tetradrachm
British Museum: 1948,0506.15
Колекция
British Museum
Монетарница
Athens
Номинал
Tetradrachm
British Museum: 1948,0506.13
Колекция
British Museum
Монетарница
Athens
Номинал
Tetradrachm
British Museum: 1948,0506.12
Колекция
British Museum
Монетарница
Athens
Номинал
Tetradrachm
British Museum: 1948,0506.6
Колекция
British Museum
Монетарница
Athens
Номинал
Tetradrachm
British Museum: 1948,0506.2
Колекция
British Museum
Монетарница
Athens
Номинал
Tetradrachm
British Museum: 1948,0506.9
Колекция
British Museum
Монетарница
Athens
Номинал
Tetradrachm
British Museum: 1948,0506.1
Колекция
British Museum
Монетарница
Athens
Номинал
Tetradrachm
British Museum: 1948,0506.16
Колекция
British Museum
Монетарница
Athens
Номинал
Tetradrachm
British Museum: 1948,0506.4
Колекция
British Museum
Монетарница
Athens
Номинал
Tetradrachm
British Museum: 1948,0506.7
Колекция
British Museum
Монетарница
Athens
Номинал
Tetradrachm