ЛегендаМонетарницаМестонаходище

View map in fullscreen.


Количествен анализ

Използвайте тази функция, за да визуализирате процентите или броя на появата на следните типологии.

Избери категории за анализ

Трябва да бъде избрана категория

[visualize_response_type]

Избери монетни съкровищаФилтриране на списъка


Coins from this HoardDownload CSV

Makedonien: Alexandros III. ca. 325-323 v. Chr.
Колекция
Münzkabinett Berlin
Монетен тип
Price 3600
Авторитет
Alexander III of Macedon
Монетарница
Babylon
Номинал
Decadrachm