ЛегендаМонетарницаМестонаходище

View map in fullscreen.


Количествен анализ

Използвайте тази функция, за да визуализирате процентите или броя на появата на следните типологии.

Избери категории за анализ

Трябва да бъде избрана категория

[visualize_response_type]

Избери монетни съкровищаФилтриране на списъка


Coins from this HoardDownload CSV

[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Amphipolis, Macédoine]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Price 462
Монетарница
Amphipolis
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Suse, Élymaïde, Antiochos III le Grand]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 1) 1210d
Авторитет
Antiochus III the Great
Монетарница
Susa
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Antioche sur l'Oronte, Séleucide et Piérie, Démétrios I Sôter]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1638.2k
Авторитет
Demetrius I Soter
Монетарница
Antioch, Syria
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Tarse (?), Cilicie, Philippe I Épiphane Philadelphe]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 2460d
Авторитет
Philip I Epiphanes Philadelphus
Монетарница
Uncertain Mint 127
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Tarse (?), Cilicie, Philippe I Épiphane Philadelphe]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 2460a
Авторитет
Philip I Epiphanes Philadelphus
Монетарница
Uncertain Mint 127
Номинал
Tetradrachm