ЛегендаМонетарницаМестонаходище

View map in fullscreen.


Количествен анализ

Използвайте тази функция, за да визуализирате процентите или броя на появата на следните типологии.

Избери категории за анализ

Трябва да бъде избрана категория

[visualize_response_type]

Избери монетни съкровищаФилтриране на списъка


Coins from this HoardDownload CSV

Ancient Greek silver coin in the name of Alexander III of Macedon from Ecbatana, c. 311 BC–c. 295 BC: HCR23766
Колекция
Ashmolean Museum
Монетен тип
Price 3932
Монетарница
Ecbatana
Номинал
Tetradrachm