ЛегендаМонетарницаМестонаходище

View map in fullscreen.


Количествен анализ

Използвайте тази функция, за да визуализирате процентите или броя на появата на следните типологии.

Избери категории за анализ

Трябва да бъде избрана категория

[visualize_response_type]

Избери монетни съкровищаФилтриране на списъка


Coins from this HoardDownload CSV

[Monnaie : Drachme, argent, Antioche sur l'Oronte, Séleucide et Piérie, Alexandre I Balas]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1785
Авторитет
Alexander I Balas
Монетарница
Antioch, Syria
Номинал
Drachma
[Monnaie : Drachme, argent, Antioche sur l'Oronte, Séleucide et Piérie, Alexandre I Balas]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1785.1k
Авторитет
Alexander I Balas
Монетарница
Antioch, Syria
Номинал
Drachma
[Monnaie : Drachme, argent, Antioche sur l'Oronte, Séleucide et Piérie, Alexandre I Balas]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1785.3
Авторитет
Alexander I Balas
Монетарница
Antioch, Syria
Номинал
Drachma
[Monnaie : Drachme, argent, Antioche sur l'Oronte, Séleucide et Piérie, Alexandre I Balas]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1785.1l
Авторитет
Alexander I Balas
Монетарница
Antioch, Syria
Номинал
Drachma
[Monnaie : Drachme, argent, Antioche sur l'Oronte, Séleucide et Piérie, Alexandre I Balas]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1785.5b
Авторитет
Alexander I Balas
Монетарница
Antioch, Syria
Номинал
Drachma
[Monnaie : Drachme, argent, Séleucie du Tigre, Mésopotamie, Alexandre I Balas]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1859
Авторитет
Alexander I Balas
Монетарница
Seleuceia ad Tigrim
Номинал
Drachma
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Ecbatane, Médie, Antiochos IV Épiphane]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1539
Авторитет
Antiochus IV Epiphanes
Монетарница
Ecbatana
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Drachme, argent, Séleucie du Tigre, Mésopotamie, Démétrios II Nikator]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1986.1
Авторитет
Demetrius II Nicator
Монетарница
Seleuceia ad Tigrim
Номинал
Drachma