Περιοχή:
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 38 από συνολικά 38
Σημείο εύρεσης
Kannaviou, c. 18 km. SE of Polis (anc. Marium)
Αποθέτης
310 B.C.
Ανεύρεση
1936
Περιγραφή
90 coins
Σημείο εύρεσης
Galatia, district of Famagusta
Αποθέτης
170 B.C.
Ανεύρεση
1939
Περιγραφή
123 coins
Παραπομπή
Wilson, Report of the Department of Antiquities, Cyprus, 1937-1939, p. 204
Σημείο εύρεσης
Khirbet el-Kerak (Hebrew Kinneret), c. 7 km. S of Tiberias, Galilee
Αποθέτης
319 B.C.
Ανεύρεση
1936
Περιγραφή
118+ coins
Παραπομπή
Baramki, QDAP 1945, pp. 86-90, illus., Bellinger, Berytus 1950-1, p. 49, Kadman, INCJ, hoard 5, Naster, INCJ, p. 5
Σημείο εύρεσης
Aleppo (anc. Beroea), Cyrrhestica
Αποθέτης
305 B.C.
Ανεύρεση
1893
Περιγραφή
3000+ coins
Παραπομπή
Newell, Tyrus, p. 10; Sidon-Ake, p. 58, Voetter, A manuscript account of find in Vienna Cabinet. Transscript of this MS by E. T. Newell at ANS (949 spec.)
Σημείο εύρεσης
Latakia (anc. Laodiceia ad Mare), Seleucis
Αποθέτης
169 B.C.
Ανεύρεση
1759
Περιγραφή
92 coins
Παραπομπή
Eckhel, Doctrina num. vet. 1, p. lxxxii, Mowat, CorNum, pp. 192-3, Pellerin, Mélanges de diverses médailles 1 (Paris, 1765), pp. 104-40, illus., Regling, ZfN 1928, p. 94, Rostovtzeff, Anatolian Stud. Buckler, pp. 290 f., Seyrig, RN 1963, p. 62; Antiq. syr. 6 (Paris, 1966), p. 9, note 4; Trésors du Levant (in press)
Σημείο εύρεσης
Latakia (anc. Laodiceia ad Mare) environs, Seleucis
Αποθέτης
125 B.C.
Ανεύρεση
1948
Περιγραφή
10 coins
Παραπομπή
Seyrig, Trésors du Levant (in press)
Σημείο εύρεσης
Kessab, c. 18 km. S of anc. Seleuceia Pieria, Seleucis
Αποθέτης
110 B.C.
Ανεύρεση
1952
Περιγραφή
388+ coins
Παραπομπή
Lewis, NC 1962, p. 279, Seyrig, Trésors du Levant (in press), Thompson, Athens, pp. 475-7; NC T962, pp. 311-2
Σημείο εύρεσης
Phoenicia
Αποθέτης
126 B.C.-125 B.C.
Ανεύρεση
1966
Περιγραφή
30 coins
Παραπομπή
Fischer, SM 1968, pp. 51-2
Σημείο εύρεσης
Haifa (anc. Sicmona), Phoenicia
Αποθέτης
112 B.C.-70 B.C.
Ανεύρεση
1969
Περιγραφή
24 coins
Σημείο εύρεσης
Demanhur (mod. Damanhûr; anc. Dime-n-Hor = Hermopolis parva)
Αποθέτης
318 B.C.
Ανεύρεση
1905
Περιγραφή
8000+ coins
Παραπομπή
(Elder) Collection of Coins of Alexander the Great, 300 illus., AA 1907, p. 160, May, NC 1952, pp. 1-18, illus., Mosser, NNM 97 (1941), nos. 18-52, illus., Newell, Reattribulion, pp. 34-62, illus.; Sidon-Ake, p. 57, illus.; NNM 19 (1923), illus. (4826 specimens listed; details of further 1062 noted by Newell subsequently, in ANS file, See pp. 146-7 for citation of Dattari for presence of Ptolemy I specimens); Tarsos. p. 109, illus., Num 1909, p. 9, Torrey, NNM 77 (1937), illus.
Σημείο εύρεσης
Egypt
Αποθέτης
318 B.C.
Ανεύρεση
1893
Περιγραφή
44 coins
Παραπομπή
Dutilh, AN 1895, pp. 73-92 (esp. p. 73, table A, Muller nos.; some illus.
Σημείο εύρεσης
Abu Hommos, 40 km. SE of Alexandria
Αποθέτης
311 B.C.-310 B.C.
Ανεύρεση
1919
Περιγραφή
1000 coins
Παραπομπή
Brett, TING, p. 26, illus., Newell, Tyrus, p. 10; Nuns 1924, p. 301
Σημείο εύρεσης
Kuft (anc. Koptos), between Keneh and Luxor
Αποθέτης
310 B.C.-305 B.C.
Ανεύρεση
1875-1880
Περιγραφή
330+ coins
Παραπομπή
Jenkins, ANSMN 9 (1960), pp. 29-30 (summary of Oxford coins only), Newell, Tyrus, p. 10
Σημείο εύρεσης
Phacous (= Fâqus), 30 km. NE of Zagazig
Αποθέτης
283 B.C.
Ανεύρεση
1956
Περιγραφή
2400 coins
Παραπομπή
Jenkins, ANSMN 9 (1960), pp. 17-37, illus.
Σημείο εύρεσης
Tell Ahmar (anc. Til-Barsib), Mesopotamia, on the road between Hierapolis in Cyrrhestica and Edessa in Mesopotamia at the crossing of the Euphrates
Αποθέτης
110 B.C.-105 B.C.
Ανεύρεση
1929
Περιγραφή
70 coins
Παραπομπή
Bellinger, AJA 1938, p. 318, Lewis, NC 1962, p. 279, Rostovtzeff, Anatolian Stud. Buckler, p. 298, Seyrig, Trésors du Levant (in press), Thompson, Athens, p. 474; NC 1962, pp. 310 f., Thureau-Dangin and Dunand, Til-Barsib (Paris, 1936), pp. 81 f.
Σημείο εύρεσης
Nisibis, Mesopotamia
Αποθέτης
31 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1955
Περιγραφή
624 coins
Παραπομπή
Seyrig, RN 1955, pp. 85-128, illus.; 1959-60, p. 291
Σημείο εύρεσης
Media
Αποθέτης
90 B.C.-85 B.C.
Ανεύρεση
1923
Περιγραφή
1600+ coins
Παραπομπή
Dayet, Arethuse 1925, pp. 63-6, illus.; pp. 131-9, Hill, NC 1927, pp. 206 f., illus., Newell, NC 1924, pp. 142-80, illus.
Σημείο εύρεσης
Gombad, near Gorgan, in anc. Hyrcania
Αποθέτης
100 B.C.-53 B.C.
Ανεύρεση
1955
Περιγραφή
13000 coins
Παραπομπή
Le Rider, Suse, p. 394, note 2; p. 444, note 3, Mørkholm, INJ (1965-6, publ. 1970), p. 12, Simonetta, NC 1966, pp. 29-30
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 38 από συνολικά 38

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date