ΕπιγραφήΝομισματοκοπείοΣημείο εύρεσης

View map in fullscreen.


Ποσοτική ανάλυση

Χρησιμοποιείστε αυτό το εργαλείο για να οπτικοποιήσετε ποσοστά ή αριθμητικά δεδομένα για τους παρακάτω τύπους.

Επιλέξτε κατηγορίες ανάλυσης

Μια κατηγορία πρέπει να επιλεχθεί.

[visualize_response_type]

Επιλέξτε «θησαυρούς»Λίστα φίλτρων αναζήτησης


Coins from this HoardDownload CSV

[Monnaie : Tétradrachme, argent, Antioche sur l'Oronte, Séleucide et Piérie, Antiochos VII Évergète Sidetes)]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 2146.2
Νομισματοκοπείο
Uncertain value
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Damas, Koïlé Syrie, Alexandre II Zébinas]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 2248.6b
Εκδότρια αρχή
Alexander II Zabinas
Νομισματοκοπείο
Damascus
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Damas, Koïlé Syrie, Alexandre II Zébinas]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 2248.6a
Εκδότρια αρχή
Alexander II Zabinas
Νομισματοκοπείο
Damascus
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, atelier incertain, Syrie, Alexandre II Zébinas]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 2246
Εκδότρια αρχή
Alexander II Zabinas
Νομισματοκοπείο
Uncertain value
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Antioche sur l'Oronte, Séleucide et Piérie, Alexandre II Zébinas]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 2220.1b
Εκδότρια αρχή
Alexander II Zabinas
Νομισματοκοπείο
Antioch, Syria
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Antioche sur l'Oronte, Séleucide et Piérie, Alexandre II Zébinas]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 2220.2b
Εκδότρια αρχή
Alexander II Zabinas
Νομισματοκοπείο
Antioch, Syria
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Antioche sur l'Oronte, Séleucide et Piérie, Alexandre II Zébinas]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 2219.2g
Εκδότρια αρχή
Alexander II Zabinas
Νομισματοκοπείο
Antioch, Syria
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, atelier incertain, Syrie, Alexandre II Zébinas]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 2244a
Εκδότρια αρχή
Alexander II Zabinas
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 111
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, atelier incertain, Cilicie ou Syrie, Alexandre II Zébinas]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 2214a
Εκδότρια αρχή
Alexander II Zabinas
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 113
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, atelier incertain, Syrie, Alexandre II Zébinas]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 2245
Εκδότρια αρχή
Alexander II Zabinas
Νομισματοκοπείο
Uncertain value
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, atelier incertain, Cilicie, Antiochos IX Philopator Cyzicène]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 2360.4
Εκδότρια αρχή
Antiochus IX Cyzicenus
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 112
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, atelier incertain, Cilicie, Antiochos IX Philopator Cyzicène]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 2360.3
Εκδότρια αρχή
Antiochus IX Cyzicenus
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 112
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Séleucie du Tigre, Mésopotamie, Antiochos VII Évergète Sidetes]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 2127
Εκδότρια αρχή
Antiochus VII Euergetes
Νομισματοκοπείο
Seleuceia ad Tigrim
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Antioche sur l'Oronte, Séleucide et Piérie, Antiochos VII Évergète Sidetes]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 2061.1n
Εκδότρια αρχή
Antiochus VII Euergetes
Νομισματοκοπείο
Antioch, Syria
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Antioche sur l'Oronte, Séleucide et Piérie, Antiochos VII Évergète Sidetes]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 2061.1t
Εκδότρια αρχή
Antiochus VII Euergetes
Νομισματοκοπείο
Antioch, Syria
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Antioche sur l'Oronte, Séleucide et Piérie, Antiochos VII Évergète Sidetes]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 2061.4h
Εκδότρια αρχή
Antiochus VII Euergetes
Νομισματοκοπείο
Antioch, Syria
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, atelier incertain, Syrie (?), Mésopotamie (?), Cilicie (?), Antiochos VII Évergète Sidetes]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 2092
Εκδότρια αρχή
Antiochus VII Euergetes
Νομισματοκοπείο
Uncertain value
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Tarse (atelier "royal"), Cilicie, Antiochos VII Évergète Sidetes]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 2055.4d
Εκδότρια αρχή
Antiochus VII Euergetes
Νομισματοκοπείο
Tarsus, Royal Workshop
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Tarse (atelier "royal"), Cilicie, Antiochos VII Évergète Sidetes]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 2055.6
Εκδότρια αρχή
Antiochus VII Euergetes
Νομισματοκοπείο
Tarsus, Royal Workshop
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Tarse (atelier "royal"), Cilicie, Antiochos VII Évergète Sidetes]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 2055.8
Εκδότρια αρχή
Antiochus VII Euergetes
Νομισματοκοπείο
Tarsus, Royal Workshop
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Tarse (atelier "royal"), Cilicie, Antiochos VII Évergète Sidetes]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 2055.7
Εκδότρια αρχή
Antiochus VII Euergetes
Νομισματοκοπείο
Tarsus, Royal Workshop
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Tarse (atelier "royal"), Cilicie, Antiochos VII Évergète Sidetes]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 2055.3
Εκδότρια αρχή
Antiochus VII Euergetes
Νομισματοκοπείο
Tarsus, Royal Workshop
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Tarse (atelier "royal"), Cilicie, Antiochos VII Évergète Sidetes]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 2055.1
Εκδότρια αρχή
Antiochus VII Euergetes
Νομισματοκοπείο
Tarsus, Royal Workshop
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Séleucie de Piérie (?), Séleucide et Piérie (?), Antiochos VII Évergète Sidetes]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 2075b
Εκδότρια αρχή
Antiochus VII Euergetes
Νομισματοκοπείο
Seleuceia Pieria
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, atelier incertain, Syrie (?), Mésopotamie (?), Cilicie (?), Antiochos VII Évergète Sidetes]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 2091
Εκδότρια αρχή
Antiochus VII Euergetes
Νομισματοκοπείο
Uncertain value
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Tyr, Phénicie, Antiochos VII Évergète Sidetes]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 2107.4a
Εκδότρια αρχή
Antiochus VII Euergetes
Νομισματοκοπείο
Tyre
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Damas, Koïlé Syrie, Antiochos VIII Épiphane Grypos]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 2323.5b
Εκδότρια αρχή
Antiochus VIII Grypus
Νομισματοκοπείο
Damascus
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Aké (Ptolémaïs), Phénicie, Antiochos VIII Épiphane Grypos]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 2335.2a
Εκδότρια αρχή
Antiochus VIII Grypus
Νομισματοκοπείο
Ptolemais-Ake
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Sidon, Phénicie, Antiochos VIII Épiphane Grypos]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 2329.1a
Εκδότρια αρχή
Antiochus VIII Grypus
Νομισματοκοπείο
Sidon
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Damas, Koïlé Syrie, Antiochos VIII Épiphane Grypos]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 2322.2a
Εκδότρια αρχή
Antiochus VIII Grypus
Νομισματοκοπείο
Damascus
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Aké (Ptolémaïs), Phénicie, Antiochos VIII Épiphane Grypos]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 2336.1
Εκδότρια αρχή
Antiochus VIII Grypus
Νομισματοκοπείο
Ptolemais-Ake
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Antioche sur l'Oronte, Séleucide et Piérie, Cléopâtre Théa et Antiochos VIII Épiphane Grypos]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 2262.2
Εκδότρια αρχή
Antiochus VIII Grypus, Cleopatra Thea
Νομισματοκοπείο
Antioch, Syria
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Antioche sur l'Oronte, Séleucide et Piérie, Cléopâtre Théa et Antiochos VIII Épiphane Grypos]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 2262.1a
Εκδότρια αρχή
Antiochus VIII Grypus, Cleopatra Thea
Νομισματοκοπείο
Antioch, Syria
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Séleucie du Calycadnos, Cilicie, Démétrios II Nikator]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 1890.1a
Εκδότρια αρχή
Demetrius II Nicator
Νομισματοκοπείο
Seleuceia ad Calycadnum
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Aké (Ptolémaïs), Phénicie, Démétrios II Nikator]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 2201
Εκδότρια αρχή
Demetrius II Nicator
Νομισματοκοπείο
Ptolemais-Ake
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Damas, Koïlé Syrie, Démétrios II Nikator]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 2179
Εκδότρια αρχή
Demetrius II Nicator
Νομισματοκοπείο
Damascus
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Tarse, Cilicie, Démétrios II Nikator]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 2156.1
Εκδότρια αρχή
Demetrius II Nicator
Νομισματοκοπείο
Tarsus, Royal Workshop
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Tarse, Cilicie, Démétrios II Nikator]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 2156.3
Εκδότρια αρχή
Demetrius II Nicator
Νομισματοκοπείο
Tarsus, Royal Workshop
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Tarse, Cilicie, Démétrios II Nikator]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 2156.2b
Εκδότρια αρχή
Demetrius II Nicator
Νομισματοκοπείο
Tarsus, Royal Workshop
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Antioche sur l'Oronte, Séleucide et Piérie, Démétrios II Nikator]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 2165
Εκδότρια αρχή
Demetrius II Nicator
Νομισματοκοπείο
Antioch, Syria
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Antioche sur l'Oronte, Séleucide et Piérie, Démétrios II Nikator]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 2166.2e
Εκδότρια αρχή
Demetrius II Nicator
Νομισματοκοπείο
Antioch, Syria
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Antioche sur l'Oronte, Séleucide et Piérie, Démétrios II Nikator]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 2166.2b
Εκδότρια αρχή
Demetrius II Nicator
Νομισματοκοπείο
Antioch, Syria
Νομισματική αξία
Tetradrachm