ЛегендаМонетарницаМестонаходище

View map in fullscreen.


Количествен анализ

Използвайте тази функция, за да визуализирате процентите или броя на появата на следните типологии.

Избери категории за анализ

Трябва да бъде избрана категория

[visualize_response_type]

Избери монетни съкровищаФилтриране на списъка


Coins from this HoardDownload CSV

[Monnaie : Tétradrachme, argent, Damas, Koïlé Syrie, Alexandre II Zébinas]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 2248.6b
Авторитет
Alexander II Zabinas
Монетарница
Damascus
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Damas, Koïlé Syrie, Alexandre II Zébinas]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 2248.6a
Авторитет
Alexander II Zabinas
Монетарница
Damascus
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, atelier incertain, Syrie, Alexandre II Zébinas]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 2246
Авторитет
Alexander II Zabinas
Монетарница
Uncertain value
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Antioche sur l'Oronte, Séleucide et Piérie, Alexandre II Zébinas]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 2220.1b
Авторитет
Alexander II Zabinas
Монетарница
Antioch, Syria
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Antioche sur l'Oronte, Séleucide et Piérie, Alexandre II Zébinas]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 2220.2b
Авторитет
Alexander II Zabinas
Монетарница
Antioch, Syria
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Antioche sur l'Oronte, Séleucide et Piérie, Alexandre II Zébinas]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 2219.2g
Авторитет
Alexander II Zabinas
Монетарница
Antioch, Syria
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, atelier incertain, Syrie, Alexandre II Zébinas]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 2244a
Авторитет
Alexander II Zabinas
Монетарница
Uncertain Mint 111
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, atelier incertain, Cilicie ou Syrie, Alexandre II Zébinas]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 2214a
Авторитет
Alexander II Zabinas
Монетарница
Uncertain Mint 113
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, atelier incertain, Syrie, Alexandre II Zébinas]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 2245
Авторитет
Alexander II Zabinas
Монетарница
Uncertain value
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, atelier incertain, Cilicie, Antiochos IX Philopator Cyzicène]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 2360.4
Авторитет
Antiochus IX Cyzicenus
Монетарница
Uncertain Mint 112
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, atelier incertain, Cilicie, Antiochos IX Philopator Cyzicène]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 2360.3
Авторитет
Antiochus IX Cyzicenus
Монетарница
Uncertain Mint 112
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Séleucie du Tigre, Mésopotamie, Antiochos VII Évergète Sidetes]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 2127
Авторитет
Antiochus VII Euergetes
Монетарница
Seleuceia ad Tigrim
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Antioche sur l'Oronte, Séleucide et Piérie, Antiochos VII Évergète Sidetes]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 2061.1n
Авторитет
Antiochus VII Euergetes
Монетарница
Antioch, Syria
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Antioche sur l'Oronte, Séleucide et Piérie, Antiochos VII Évergète Sidetes]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 2061.1t
Авторитет
Antiochus VII Euergetes
Монетарница
Antioch, Syria
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Antioche sur l'Oronte, Séleucide et Piérie, Antiochos VII Évergète Sidetes]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 2061.4h
Авторитет
Antiochus VII Euergetes
Монетарница
Antioch, Syria
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, atelier incertain, Syrie (?), Mésopotamie (?), Cilicie (?), Antiochos VII Évergète Sidetes]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 2092
Авторитет
Antiochus VII Euergetes
Монетарница
Uncertain value
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Tarse (atelier "royal"), Cilicie, Antiochos VII Évergète Sidetes]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 2055.4d
Авторитет
Antiochus VII Euergetes
Монетарница
Tarsus, Royal Workshop
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Tarse (atelier "royal"), Cilicie, Antiochos VII Évergète Sidetes]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 2055.6
Авторитет
Antiochus VII Euergetes
Монетарница
Tarsus, Royal Workshop
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Tarse (atelier "royal"), Cilicie, Antiochos VII Évergète Sidetes]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 2055.8
Авторитет
Antiochus VII Euergetes
Монетарница
Tarsus, Royal Workshop
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Tarse (atelier "royal"), Cilicie, Antiochos VII Évergète Sidetes]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 2055.7
Авторитет
Antiochus VII Euergetes
Монетарница
Tarsus, Royal Workshop
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Tarse (atelier "royal"), Cilicie, Antiochos VII Évergète Sidetes]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 2055.3
Авторитет
Antiochus VII Euergetes
Монетарница
Tarsus, Royal Workshop
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Tarse (atelier "royal"), Cilicie, Antiochos VII Évergète Sidetes]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 2055.1
Авторитет
Antiochus VII Euergetes
Монетарница
Tarsus, Royal Workshop
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Séleucie de Piérie (?), Séleucide et Piérie (?), Antiochos VII Évergète Sidetes]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 2075b
Авторитет
Antiochus VII Euergetes
Монетарница
Seleuceia Pieria
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, atelier incertain, Syrie (?), Mésopotamie (?), Cilicie (?), Antiochos VII Évergète Sidetes]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 2091
Авторитет
Antiochus VII Euergetes
Монетарница
Uncertain value
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Tyr, Phénicie, Antiochos VII Évergète Sidetes]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 2107.4a
Авторитет
Antiochus VII Euergetes
Монетарница
Tyre
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Damas, Koïlé Syrie, Antiochos VIII Épiphane Grypos]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 2323.5b
Авторитет
Antiochus VIII Grypus
Монетарница
Damascus
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Aké (Ptolémaïs), Phénicie, Antiochos VIII Épiphane Grypos]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 2335.2a
Авторитет
Antiochus VIII Grypus
Монетарница
Ptolemais-Ake
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Sidon, Phénicie, Antiochos VIII Épiphane Grypos]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 2329.1a
Авторитет
Antiochus VIII Grypus
Монетарница
Sidon
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Damas, Koïlé Syrie, Antiochos VIII Épiphane Grypos]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 2322.2a
Авторитет
Antiochus VIII Grypus
Монетарница
Damascus
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Aké (Ptolémaïs), Phénicie, Antiochos VIII Épiphane Grypos]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 2336.1
Авторитет
Antiochus VIII Grypus
Монетарница
Ptolemais-Ake
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Antioche sur l'Oronte, Séleucide et Piérie, Cléopâtre Théa et Antiochos VIII Épiphane Grypos]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 2262.2
Авторитет
Antiochus VIII Grypus, Cleopatra Thea
Монетарница
Antioch, Syria
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Antioche sur l'Oronte, Séleucide et Piérie, Cléopâtre Théa et Antiochos VIII Épiphane Grypos]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 2262.1a
Авторитет
Antiochus VIII Grypus, Cleopatra Thea
Монетарница
Antioch, Syria
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Séleucie du Calycadnos, Cilicie, Démétrios II Nikator]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1890.1a
Авторитет
Demetrius II Nicator
Монетарница
Seleuceia ad Calycadnum
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Aké (Ptolémaïs), Phénicie, Démétrios II Nikator]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 2201
Авторитет
Demetrius II Nicator
Монетарница
Ptolemais-Ake
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Damas, Koïlé Syrie, Démétrios II Nikator]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 2179
Авторитет
Demetrius II Nicator
Монетарница
Damascus
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Tarse, Cilicie, Démétrios II Nikator]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 2156.1
Авторитет
Demetrius II Nicator
Монетарница
Tarsus, Royal Workshop
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Tarse, Cilicie, Démétrios II Nikator]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 2156.3
Авторитет
Demetrius II Nicator
Монетарница
Tarsus, Royal Workshop
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Tarse, Cilicie, Démétrios II Nikator]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 2156.2b
Авторитет
Demetrius II Nicator
Монетарница
Tarsus, Royal Workshop
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Antioche sur l'Oronte, Séleucide et Piérie, Démétrios II Nikator]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 2165
Авторитет
Demetrius II Nicator
Монетарница
Antioch, Syria
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Antioche sur l'Oronte, Séleucide et Piérie, Démétrios II Nikator]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 2166.2e
Авторитет
Demetrius II Nicator
Монетарница
Antioch, Syria
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Antioche sur l'Oronte, Séleucide et Piérie, Démétrios II Nikator]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 2166.2b
Авторитет
Demetrius II Nicator
Монетарница
Antioch, Syria
Номинал
Tetradrachm