ЛегендаМонетарницаМестонаходище

View map in fullscreen.


Количествен анализ

Използвайте тази функция, за да визуализирате процентите или броя на появата на следните типологии.

Избери категории за анализ

Трябва да бъде избрана категория

[visualize_response_type]

Избери монетни съкровищаФилтриране на списъка


Coins from this HoardDownload CSV

British Museum: 1946,0101.161
Колекция
British Museum
Монетарница
Taras
British Museum: 1946,0101.174
Колекция
British Museum
Монетарница
Taras
British Museum: 1946,0101.178
Колекция
British Museum
Монетарница
Taras
British Museum: 1946,0101.179
Колекция
British Museum
Монетарница
Taras
British Museum: 1946,0101.341
Колекция
British Museum
Монетарница
Metapontum
Номинал
Stater